Ars Sacra Fesztivál 2017. szeptember 7.

A PPKE BTK idén is szeretettel várminden érdeklődőt az Ars Sacra Fesztivál alkalmából.

Regum gemma, Ladislae – Szent László király kultusza

Szeptember 21., Sophianum 205.

Szent László király alakja messze kimagaslik Árpád kori uralkodóink és szentjeink közül. Királyként és a hit védelmezőjeként egyaránt jelentős tetteket vitt véghez, aminek köszönhetően mind az egyházi, mint a világi hagyományban, a népi emlékezetben gazdag hagyomány szövődött alakja köré. Az előadások – mintegy ízelítőt adva a november 9–10-én Vácon sorra kerülő Regum gemma, Ladislae – Szent László király és kultusza című tudományos konferenciából – e hagyományból villantanak föl képeket.

Program:

  • 13:30 Megnyitó. Köszöntőt mond Takács László.
  • 13:40–14.10 S.E.R. Varga Lajos: Szent László kultusza a Váci Egyházmegyében
  • 14:10–14.40 Boros István: A római katakomba festészet teológiája
  • 14.40–15.10 Takács László: Kosztolányi Dezső verse Szent Lászlóról
  • 15.10–15.30 szünet
  • 15.30–16.00 Szovák Kornél: Szent László alakja a középkori krónika-irodalomban
  • 16:00–16:30 Szelestei N. László: 17. századi orációk és prédikációk Szent László királyról

 

17. századi orációk és prédikációk Szent László királyról

Szeptember 21. 16.00, Sophianum 205.

Az előadás az egyetemeken (elsősorban Bécsben) nemes ifjak által elmondott nyomtatott latin orációk és néhány magyar nyelvű (elsősorban kéziratos) prédikáció jellegzetességeit és összefüggéseit vizsgálja. Az orációkat a retorikai képzés során tanultak alapján állították össze, a prédikációkat a prédikációírás elvei szerint. A különbségek akkor is feltűnőek, amikor az elmondott történeti tények azonosak, esetleg az oráció és a prédikáció azonos forrásból készült. Egy érdekes példán bemutatjuk, hogy egy Bécsben kiadott orációból hogyan lett egy nógrádi templomban magyarul elmondott prédikáció.

x