Együttműködés a PPKE és a University of California, Los Angeles (UCLA) között 2019. január 12.

A bölcsészettudományi kutatási és oktatási területekre vonatkozó általános együttműködési megállapodást írt alá Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora a UCLA-vel 2019. január 11-én Los Angelesben.

A bölcsészettudományi kutatási és oktatási területekre vonatkozó általános együttműködési megállapodást írt alá Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora a UCLA-vel 2019. január 11-én Los Angelesben. A kaliforniai egyetemek (University of California) tíz campusa közül (UC Berkeley, UC Santa Barbara, UC San Diego, stb.) a UCLA a második legrégebbi (alapítva 1868-ban). A „Times Higher Education World University Rankings 2018" értékelése alapján a UCLA a világ összes egyeteme között a tizenötödik helyet foglalja el. A UCLA az egyike azon kevés Egyesült Államokon belüli bölcsészettudományi központoknak, amelyek aktív tudományos tevékenységet folytatnak a közép-európai régiót érintő területeken. Mivel Los Angelesben található a nyugati világ legerősebb örmény diaszpórája is, így – a világon szinte egyedülálló módon – a UCLA-n két armenológiai tanszék is található. Ennek köszönhetően került sor az együttműködési megállapodás tartalmi előkészítésére, Kovács Bálint, a PPKE Armenológiai Intézetének vezetője révén, valamint a PPKE rektorának előzetes egyeztetése nyomán. A dokumentum aláírása nemcsak az örmény tanulmányok területén történő együttműködést biztosítja, hanem kiterjed a PPKE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karának több területére is: a történettudományra, a Közép-Európa tanulmányokra, és a szlavisztikára. A UCLA a PPKE-vel dél-kelet európai irányultságú közös kutatási és oktatási programot (Black Sea Studies) is szeretne megvalósítani, amelyhez a PPKE Történettudományi Intézete kiváló kapcsolatokkal rendelkezik.
Az együttműködési lehetőségeket részletesen áttekintő hivatalos találkozón, mind Szuromi Szabolcs Anzelm, mind David Schaberg, UCLA bölcsészettudományi képzéséért felelős dékán kifejezte azt a meggyőződését, hogy a két intézmény közötti szerződés kölcsönösen hiánypótló, nemcsak a mester-, és doktorképzés, hanem a tudományos kutatási programok területén is. Az együttműködés így az oktató és hallgatócserét, valamint a közös tudományos munkát teszi lehetővé. Ronald Vroon, a Szláv Nyelvek- és Irodalom Tanszék vezetője elmondta, hogy bár korábban volt magyar történész professzor az egyetemen és jelenleg is van egy magyar nyelvi lektoruk, de szeretnék, ha az együttműködési megállapodással a magyar történelem oktatását a PPKE vendég oktatóival hosszútávon biztosítani tudnák. Ugyanígy szeretnék azt is, hogy a UCLA és a PPKE között aktív diákcsere jöhessen létre. Peter Cowe, az Örmény Tanulmányok vezetője rámutatott arra, hogy az eddigi kiváló személyes kapcsolat után, az aláírt szerződéssel hivatalos keretek közé került a PPKE Armenológiai Intézetével való együttműködés. A megállapodásnak köszönhetően már 2019 tavaszától számos konkrét programba kapcsolódhat be a UCLA, beleértve az Országos Széchényi Könyvtárban megrendezendő örmény Biblia-kiállítás szakértői munkáit, valamint a 2019 nyarára tervezett „Örmények Közép-Európában" nyári egyetemen való személyes és intézményes részvételt is.

x