Megjelent a Studium tanulmánykötet 2017. január 23.

Megjelent a 2015 elején életre hívott Sodalitas tehetséggondozási program eredményeit bemutató konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Sodalitas tehetséggondozási programját 2015 elején hívta életre a Kar vezetése. Az akkor a programba felvett hallgatókat különböző iskolákba soroltuk tudományáguk, kutatási területük szerint. A három féléves program végén 2016. április 22-én a Sophianumban megrendezett szümpozionon 15 perces előadások keretében mutatták be a hallgatók azokat az eredményeket, melyeket ebben az időszakban tudományos kutatásaik keretében elértek. Az ott elhangzott húsz előadásból 19 most szerkesztett formában jelent meg.

A szerzőknek ezúton is gratulálunk magas színvonalú, olvasmányos írásaikhoz, és további kutatásokra, tudományos tevékenységre biztatjuk őket!

A kötet megjelenését a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKTM-16-0004 kódjelű pályázata támogatta.

x