Megjelent a VERBUM 2017-es száma 2018. február 1.

Megjelent a Balassi Kiadó gondozásában a PPKE Bölcsészkara 1999-ben alapított idegen nyelvű folyóiratának XVIII. kötete.

Az olasz, francia, spanyol és angol nyelvű publikációk a Romanisztikai Intézet kutatóitól és cseh, olasz, francia, spanyol és szlovák kutatóktól származnak. Ebben a számban Rosa Lupoli, a Modenai Állami Levéltár kutatója egy nem régen felfedezett 1595-ös Esztergom-ábrázolás történetét göngyölíti fel, amit a közeljövőben (április 21-én) a Vestigia Kutatócsoport kerekasztal konferencia keretében be is fog mutatni Esztergomban. Egy négy cikkből álló egység (Maczák Ibolya, Domokos György, Tuhári Attila és Pataki Elvira írásai, Takács László bevezetőjével) a 2016 őszén tartott Szent Márton-konferenciának a gyümölcse. Cseke Ákos Foucault filozófiájáról ír, a nyelvészeti részben pedig Huszthy Bálint, Bruno Pace, Beatrix Gomez-Pablos és Michele Paolini írásait olvashatjuk. Az irodalmi rovatban szerepelnek Marsó Paula, Daniel Nemrava, Mojmir Malovecky és Mohácsy Eszter írásai. A 2017-es dupla számban 9 recenzió is olvasható frissen megjelent romanisztikai kötetekről.

x