Megjelent a VERBUM 2018. évi száma 2019. január 16.

A VERBUM Analecta Neolatina folyóirat a Kar legrégebbi folyóirata, 1999 óta jelenik meg. A Romanisztikai Intézet által tanított újlatin nyelveken, angolul és németül közöl cikkeket.

A XIX. évfolyamot főként a 2018 tavaszán Budapesten szervezett Romanista Doktoranduszok IV. Konferenciájának anyaga teszi ki: az olasz és a frankofón irodalom és kultúra, valamint a kognitív nyelvészet, a dialektológia és a spanyol mint idegen nyelv területéről tartalmaz a kötet tíz lektorált tanulmányt.

Ezeken felül is közöl cikkeket: Susanne K. Beiweis Marsilio Ficino filozófiai munkájában vizsgálja a mágikus tárgyak szerepét, Giampiero Brunelli a korai újkori pápai hadsereg identitásának kérdését járja körül, Kristóf Ilona a 16. század eleji diplomáciai kapcsolatokat tárja fel Ippolito d'Este és Bakóc Tamás konfliktusain keresztül, Demjén Balázs a nagyberivói Boér családnak a Rákóczi-szabadságharcban betöltött szerepét vizsgálja, Michele Paolini a Jean de Menasce és Gianfranco Contini között szövődött intellektuális barátságot, P. Pablo Devís Márquez pedig a spanyol nyelvtani nem mint grammatikai kategória definíciós és fogalmi kérdéseit járja körül.

A jövőre jubiláló folyóirat az interneten is elérhető saját honlapján illetve az Academia.edu honlapon, amelynek tanúsága szerint a VERBUMot öt földrészen olvassák.

x