Oktatóink állami kitüntetései 2019. augusztus 26.

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából karunk három oktatója vehetett át magas rangú állami kitüntetést.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át az egyetemes európai értékek alapkövének számító keresztény kultúra elkötelezett képviselőjeként folytatott, nemzetközi szinten is kiemelkedő vallásfilozófiai kutatómunkája elismeréseként dr. Mezei Balázs Mihálynak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolája vezetőjének, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Keresztény Filozófiai Intézete Filozófia Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának, a Magyar Vallástudományi Társaság elnökének.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint a határon túli magyarság érdekvédelme területén végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként dr. Kántor Zoltán szociológusnak, politológusnak, a Bethlen Gábor Zrt. Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézete Politológia Tanszéke oktatójának.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át az Európán kívüli kultúrák értékrendjének megismertetését szolgáló kimagasló színvonalú tudományos és elemzői tevékenysége elismeréseként dr. Speidl Biankának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Arab Tanszéke adjunktusának, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójának.

x