Pázmányos doktoranduszok a nemzetközi tudományos életben 2014. április 9.

Befejezéshez közeledik a TÁMOP-4.2.2/B-1062-2010-0014 számú projekt, melynek általános célja a tehetségtámogatás feltételeinek biztosítása az egyetemi és a PhD képzés során, a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés fejlesztése a felsőoktatásban.

A kétéves időtartamú projekt egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget adjon a doktoranduszok, sőt a tehetséges hallgatók számára is, hogy eljussanak egy tudományos konferenciára, összemérhessék magukat a hasonló témában kutató külföldi hallgatókkal, ismeretségeket kössenek, vitatkozzanak, személyes tapasztalatokat szerezve belekóstolhassanak a nemzetközi tudományos életbe.A PPKE négy kara vesz részt a projekt tevékenységeiben, ezek keretében hat Doktori Iskola és három Tudományos Diákkör keretében, valamint a konzorciumi partner JNSZT Egyetemi Kollégium tevékenységében valósultak meg a projekt céljai.

Jog- és Államtudományi Doktori Iskola doktoranduszai számára a külföldi professzorok bevonásával megrendezett konferenciák szervezése körében eddig négy nagy konferencián hat bevont oktató, kutató közreműködésével 88 előadás hangzott el. Fontos eredmény, hogy nemzetközi hírű külföldi professzorok meghívásával, minden akadémiai félévben két-két blokkszeminárium szervezésére került sor, így tudtuk biztosítani, hogy doktoranduszaink neves külföldi oktatóktól a PPKE-n tudjanak előadásokat hallgatni. Ugyancsak fontos eredmény, hogy konferenciák szervezésére, tanulmányutak és konferencián történő előadások támogatására is sor került. A cél az volt, hogy a nemzetközi tudományos élet légkörét tudják doktoranduszaink megérezni, itthon és amennyiben a háttér megteremthető, lehetőleg külföldön is.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar doktoranduszai számára a támogatás segített abban, hogy a doktoriskolában folyó kutatások (korábban műhelyek voltak) megerősödhettek, külföldi és belföldi szakmai kapcsolatok megerősödhettek. Segített (az oktatási folyamat merev három részre osztása ellenére) az MA hallgatók bevonását a kutatásokba.

A Hittudományi Doktori Iskola a projekt keretében egyedülálló lehetőséget kapott a Magyarországon folyó, tisztán hitéleti katolikus doktori képzés és ezen keresztül a tudományos oktató és kutató utánpótlás nevelés.

Információs Technológiai és Bionikai Karon működő Multidiszciplináris Doktori Iskola főbb kutatási irányai:

  • bionika, bioinspirált hullámszámítógépek, neuromorf modellek
  • lilo-processzoros chipekre épülő számítástechnika, érzékelő és mozgató analogikai számítógépek, virtuális celluláris számítógépek
  • az elektronikai és optikai eszközök megvalósíthatósága, molekuláris és nanotechnológiák, nanoarchitektúrák, nanobionika diagnosztikai és terápiás eszközei
  • humán nyelvtechnológiák, mesterséges értés, kommunikáció


A szakterületek kiemelkedő szakembereit sikerült meghívni posztgraduális kurzusok tartására (Prof. Josef Nossek, Prof. Pier Paulo Civalleri, Prof. Marco Gilli, Prof. Fernando Corinto, Prof. Maciej Ogorzalek).

A doktoranduszok és a tudományos munkában részt vevő, tehetséges hallgatók számára lehetőség nyílt arra, hogy részt vegyenek több hazai és néhány külföldi szakmai konferencián és tanulmányúton, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhettek szakterületük élenjáró képviselőivel. A Doktori Iskola részt vesz a Kutatók Éjszakája programban, amelyre egyre nagyobb számban jönnek el az érdeklődők.

A partner egyetemekkel való kapcsolatépítés kibontakoztatása és közös posztgraduális képzések indítása terén érdemi előrelépés történt. Aláírásra került az un. Double-degree program a Torinoi Egyetemmel. Előkészítés fázisában van hasonló megállapodás az amerikai University of Notre Dame egyetemmel.


Forrás: Magyar Kurír

x