Scriptorium-program 2015. szeptember 4.

A 2015–2016-os tanévben újra elindul kézirat és kéziratosság tárgyú tehetséggondozási programunk.

A PPKE BTK-n 2007 szeptemberében indult el az a tehetséggondozási program, amelynek sajátossága abban rejlik, hogy nem pusztán többlet tanulmányi és kutatási lehetőséget kíván nyújtani a programra jelentkező hallgatóknak, hanem mindezt egy sajátos szempont és problémakör, a kézirat és kéziratosság fogalom- és tárgykörében teszi. A program négy szemeszter időtartamú, amely a következők szerint oszlik meg: az első, bevezető szemeszterben a programra jelentkezők előadássorozatot hallgathatnak végig, amelynek előadói részben a programban résztvevő oktatók, részben a kézirat-kutatás elismert tekintélyei. A félév tematikáját az időrend határozza meg, vagyis a félév elején az ókori kéziratosságról szóló előadások hangzanak el, míg a szemeszter második felében már az újkori és a magyar kéziratosság kerül terítékre. A második szemesztertől kezdve a hallgatók tutort választanak maguknak, akiknek az irányító segítségével aztán a program hátralévő másfél évében önálló kutatómunkát folytatnak valamilyen, a kéziratossággal összefüggő témában. A negyedik szemeszter végén aztán konferenciára kerül sor, amelyen a hallgatók előadást tartanak a programban végzett munkájukról. A scriptorium-program véka alá nem rejtett célja, hogy a BA-képzésben résztvevő hallgatóknak orientációs lehetőséget nyújtson és fölkészítse őket további MA-tanulmányaikra.

A 2015/16-os félévi előadássorozat szeptember 16-án Szuromi Szabolcs Anzelm rektor úr előadásával kezdődik (A paleográfia mint a klasszikus szövegértés kulcsa) a piliscsabai campuson a Pázmány-teremben 16 órakor. A Scriptorium-programról felvilágosítást Takács László tanár úrtól  (Klasszika Filológia Tanszék) kérhetnek: takacs.laszlo@btk.ppke.hu

Minden érdeklődőt hívunk és várunk!

x