Sodalitas előadássorozatok 2017. február 27.

Karunk február 14. és május 9. között két előadássorozatot rendez a Sodalitas tehetséggondozási program keretében.

Miért éppen ezt? – Mai magyar politológusok a tudomány aktuális kihívásairól

 • 02.14. Dr. Farkas Péter (EMMI): A család élteti a társadalmat
 • 02.21. Dr. Békés Márton (Terror Háza Múzeum, kutatási igazgató): Miért nem lehetünk amerikai konzervatívok?
 • 02.28. Dr. Arató Krisztina (ELTE, a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke): Mítoszok és ellenmítoszok az Európai Unióban
 • 03.07. Dr. Mándi Tibor (ELTE ÁJK)
 • 03.14. Dr. Balázs Zoltán (CEU)
 • 03.21. Dr. Stefano Bottoni (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
 • 03.28. Dr. Csizmadia Ervin (a Politikatudományi Szemle főszerkesztője, a Méltányosság Politikaelemző Központ vezetője)
 • 04.04. Dr. Fazekas Csaba (Miskolci Egyetem prodékánja, a Politológia Tanszék vezetője)
 • 04.25. egyeztetés alatt
 • 05.02. Dr. Boda Zsolt (BCE és MTA TK Politikatudományi Intézet)
 • 05.09. Dr. Bayer József (MTA TK Politikatudományi Intézet): A globalizáció politikai kihívásai

 

Studium alprogram, Történelemtudományi Iskola

 • 02.14. Duna-menti római katonai erődök kutatása (Beszédes József, PPKE)
 • 02.21 Bronz szobrok készítésének technikája (Vecsey Ádám, BTM)
 • 02.28. A Kancellária működése a koraújkorban (Fazekas István, egy. docens, ELTE BTK)
 • 03.07. Történelemelmélet (Gyáni Gábor MTA BTK)
 • 03.14. A Kárpát-medence Árpád-kori településrégészete (Takács Miklós, PPKE)
 • 03.21. Mérjük meg a hangunkat! – Tudománytörténeti érdekességek a beszédkutatók műhelyéből (Gocsál Ákos, PTE)
 • 03.28. A Dél-Dunántúl egyházi forrásai a kora újkorban (Varga Szabolcs és Gőzsy Zoltán, PTE, PHF)
 • 04.04. A Dél-Alföld infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában (Fábián Borbála)
 • 04.25. Képi és írott források felhasználása az épületkutatásban és a műemléki topográfiában (Csejdy Júlia és Simon Zoltán, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság)
 • 05.02. Könyv, kutatás, közvetítés – mit csinál a hétköznapokban egy muzeológus? (Aczél Eszter Krisztina, BTM)
 • 05.09. Egyházi levéltárak Magyarországon (Koltai András, Piarista Levéltár)
x