Oktatásszervező 2018. február 13.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet oktatásszervező munkakör betöltésére.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • Intézetvezető/tanszékvezetők hivatalos feladatainak koordinálása.
 • Információáramlás biztosítása a Kar és az intézet/tanszékek munkatársai között.
 • Kari hivatalokból érkező hivatalos dokumentumok kezelése, nyilvántartása és eljuttatása az érintettekhez.
 • Intézet/tanszékek (elektronikus és papíralapú) iratkezelése, irattárának karbantartása.
 • Intézet/tanszékek küldeményeinek előkészítése postázásra, postakönyv vezetése, küldemények kísérőlappal való ellátása és nyilvántartása; kapcsolattartás a kézbesítőkkel.
 • Intézet/tanszékek rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
 • Intézet/tanszékek működéséhez szükséges eszközök, berendezések és irodaszerek kezelése, rendelése, nyilvántartása.
 • Kapcsolattartás a hallgatókkal; hallgatói ügyfélfogadás.
 • Órák megtartásához szükséges oktatástechnikai támogatás.
 • Közreműködés a kezelésébe tartozó szakok félévi kurzuskínálatának és órarendjének elkészítésében. A kurzuskínálat meghirdetése a Neptunban és a honlapon.
 • Illetékességi körébe tartozó képzések tanegységeinek kezelése a Neptunban.
 • Óraadói kérelmek teljes körű adminisztrációja.
 • Gyakorlati és szemináriumi jegyekhez vizsgalapok teljes körű kezelése.
 • Vizsgák kezelése a Neptunban.
 • Közreműködés a vizsgák szervezésében és lebonyolításában (szükség esetén vizsgafelügyelet).
 • Szakdolgozati nyilvántartó lapok kezelése.
 • Szigorlati jegyzőkönyvekről nyilvántartás vezetése.
 • Illetékességi körébe tartozó szakok szakmai gyakorlatának és/vagy terepgyakorlatának szervezése.
 • MA felvételik lebonyolításának szervezése.
 • Intézeti honlap tartalmának kezelése.


Foglalkoztatás jellege
: teljes munkaidős munkaviszony


Munkavégzés helye
: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
Nemzetközi- és Politikatudományi Intézet


Bérezés: 
megegyezés szerint


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.


Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • megbízható, felhasználói szintű számítógép-ismeret
 • angol nyelvismeret


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben szerzett (tanulmányi) adminisztrációs vagy oktatásszervezési tapasztalat
 • középfokú (vagy magasabb) C típusú nyelvvizsga angol nyelvből
 • második nyelvismeret
 • a Neptun ETR felhasználói szintű ismerete


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • az önéletrajzban szereplő információk igazolására szolgáló dokumentumok (bizonyítványok, oklevelek stb.) másolatai
 • bérigény megjelölés


A pályázat benyújtásának határideje: 
folyamatos


A pályázat benyújtásának módja:

E-mailben, a következő címekre: 


A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „oktatásszervező munkatárs – Mikszáth tér”!


A pályázat elbírálásának módja:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.


A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Benyújtott pályázati dokumentumokat nem szolgáltatunk vissza!

x