Történelem a színpadon 2017. december 1.

A PPKE BTK ünnepsége a Szent László-évben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara rendhagyó történelemórával ünnepelte Szent László királyt Piliscsabán, a Stephaneumban. A megemlékezés nyitányaként Nemesi Attila nyelvész, egyetemi docens, a PPKE BTK oktatási dékánhelyettese köszöntötte a közel 400 résztvevőt, akik a Kar hallgatóiból, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium, a Szent László Óvoda tanulóiból és a klotildligeti Jézus Szíve-egyházközség tagjaiból kerültek ki. A Kar hallgatóiból álló, 15 éve működő, Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, egyetemi docens vezetette Boldog Özséb Színtársulat egy zenés történeti játékot adott elő, a jezsuita Illei János iskoladrámáját, Salamon király, Lászlónak foglya címmel. A darab a mosoni síkságon játszódik 1080-ban: Árpád-házi Salamon volt király cselt forral Szent László ellen, akit három évvel korábban, 1077 tavaszán az egész ország választott a királyi trónra. A cselszövést – az eredetileg Salamon táborába tartozó – Szabolcs vezér hiúsítja meg, akinek sebét maga László király kötözi be. A darab zárásaként Szent László a Koronáját Szűz Máriának ajánlja fel. A színjátékot Horváth-Simon Eszter rendezte, és Matányi Marcell (László király), Arnold Dávid (Salamon), Lénárth Ádám (Szabolcs), Kashash Kerim Kornél (Első Vezér), Vámos Tibor (Második Vezér), Dovicsin Bence (Martinus püspök) és Kucséber Erika (Prologus, Epilogus) játékaként, a Kovácsné Zakócs Erzsébet (Nagykanizsa) készítette jelmezekben láthatták az ünneplők. A barokk iskolai színjátszásból nélkülözhetetlen allegorikus figurák az egyes szereplők tulajdonságait jelenítették meg a színpadon, vagy igyekeztek befolyásolni a tényleges szereplőket. Énekelve kísértette a királyokat és hadvezéreket Hengán Kamilla (Bosszúállás, Harag), Lelkes Nóra (Csalárdság, Ravaszság) és Magyarics Dóra (Kevély Irigység, Ravaszság). Az allegorikus szerepek dallamát Dömény Krisztián zeneszerző, népzenész, népi citeraművész, a Bartók Béla Konzervatórium (Budapest) és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola (Szentendre) tanára és Debreczeni-Kis Helga, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész növendéke komponálta. Az előadás a Fújnak a fellegek Somogy megye felől… kezdetű népdallal (Nemespátró, Somogy) kezdődött Lelkes Nóra és Magyarics Dóra előadásában, majd a Gyönyörködhetünk nyilván, magyar népek… historikus népénekkel folytatódott Kakucs Katalin tolmácsolásában. Az ünnepség a legrégibb Szent László-népének (Szent László király, Istennek szolgája…) majd a Boldogasszony Anyánk ősi himnuszunk közös éneklésével, Dömény Krisztián citerakíséretével zárult.

 

Fotó: Pilló Ákos (PPKE BTK, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet, Piliscsaba)

x