"45-ösök" – A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945–1956

  • 18 máj.

    Kezdete: 2017. május 18. 15:00 -Vége: 2017. május 18. 17:00

    Sophianum 112

Nyári Gábor PhD-disszertációjának nyilvános védése

A bírálóbizottság elnöke: Dr. Berényi István
A disszertáció opponensei: Dr. M. Kiss Sándor, Dr. Strausz Péter
A bírálóbizottság tagjai: Dr. Horváth Miklós, Dr. Szekér Nóra
A bírálóbizottság titkára: Dr. Bokodi-Oláh Gergely
A disszertáció témavezetője: Dr. Földesi Margit †, Dr. Botlik József

A disszertáció megtekinthető a Doktori és Habilitációs Irodában (1088 Budapest, Mikszáth Kálmántér 1. I. em. 102.)
A nyilvános vitában valamennyi jelenlevő részt vehet, és előzetesen is észrevételt tehet.

x