A Herendi Porcelángyár története a 20. század első felében

  • 18 máj.

    Kezdete: 2017. május 18. 12:00 -Vége: 2017. május 18. 14:00

    Sophianum 112

Szűts István Gergely PhD-disszertációjának n yilvános vitája

A bírálóbizottság elnöke: Dr. Őze Sándor
A disszertáció opponensei: Dr. Szekér Nóra, Dr. Csíki Tamás
A bírálóbizottság tagjai: Dr. Kaposi Zoltán, Dr. Horváth Miklós
A bírálóbizottság titkára: Dr. Fejérdy András
A disszertáció témavezetője: Dr. Ö. Kovács József

A disszertáció megtekinthető a Doktori és Habilitációs Irodában (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I.em. 102.)
A nyilvános vitában valamennyi jelenlevő részt vehet, és előzetesen is észrevételt tehet .

x