17. századi orációk és prédikációk Szent László királyról

  • 21 szept.

    Kezdete: 2017. szeptember 21. 16:00 -Vége: 2017. szeptember 21. 18:00

    Sophianum 204

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport előadása az Ars Sacra Fesztivál keretein belül

Előadó: Szelestei Nagy László

Az előadás az egyetemeken (elsősorban Bécsben) nemes ifjak által elmondott nyomtatott latin orációk és néhány magyar nyelvű (elsősorban kéziratos) prédikáció jellegzetességeit és összefüggéseit vizsgálja. Az orációkat a retorikai képzés során tanultak alapján állították össze, a prédikációkat a prédikációírás elvei szerint. A különbségek akkor is feltűnőek, amikor az elmondott történeti tények azonosak, esetleg az oráció és a prédikáció azonos forrásból készült. Egy érdekes példán bemutatjuk, hogy egy Bécsben kiadott orációból hogyan lett egy nógrádi templomban magyarul elmondott prédikáció.

x