Ars Sacra Fesztivál

  • 21 szept.

    Kezdete: 2017. szeptember 21. 13:30 -Vége: 2017. szeptember 21. 18:00

    Budapest, Sophianum

A PPKE BTK idén is szeretettel várja Önöket az Ars Sacra Fesztivál alkalmából

Regum gemma, Ladislae – Szent László király kultusza

Szeptember 21., Sophianum (1088 Bp. Mikszáth Kálmán tér 1)
205-ös terem

Szent László király alakja messze kimagaslik Árpád kori uralkodóink és szentjeink közül. Királyként és a hit védelmezőjeként egyaránt jelentős tetteket vitt véghez, aminek köszönhetően mind az egyházi, mint a világi hagyományban, a népi emlékezetben gazdag hagyomány szövődött alakja köré. Az előadások – mintegy ízelítőt adva a november 9–10-én Vácon sorra kerülő Regum gemma, Ladislae – Szent László király és kultusza című tudományos konferenciából – e hagyományból villantanak föl képeket.

Program:
13:30 Megnyitó. Köszöntőt mond Takács László.
13:40–14.10 S.E.R. Varga Lajos: Szent László kultusza a Váci Egyházmegyében
14:10–14.40 Boros István: A római katakomba festészet teológiája
14.40–15.10 Takács László: Kosztolányi Dezső verse Szent Lászlóról
15.10–15.30 szünet
15.30–16.00 Szovák Kornél: Szent László alakja a középkori krónika-irodalomban
16:00–16:30 Szelestei N. László: 17. századi orációk és prédikációk Szent László királyról


17. századi orációk és prédikációk Szent László királyról

Szeptember 21., Sophianum 205-ös terem 16 óra

Az előadás az egyetemeken (elsősorban Bécsben) nemes ifjak által elmondott nyomtatott latin orációk és néhány magyar nyelvű (elsősorban kéziratos) prédikáció jellegzetességeit és összefüggéseit vizsgálja. Az orációkat a retorikai képzés során tanultak alapján állították össze, a prédikációkat a prédikációírás elvei szerint. A különbségek akkor is feltűnőek, amikor az elmondott történeti tények azonosak, esetleg az oráció és a prédikáció azonos forrásból készült. Egy érdekes példán bemutatjuk, hogy egy Bécsben kiadott orációból hogyan lett egy nógrádi templomban magyarul elmondott prédikáció.

x