Előzetes kreditelismerési eljárás

Előzetes kreditelismertetési eljárás

Mikor kell elvégezni?

Amennyiben a jelentkező olyan felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, amely nem számítható be teljes kreditértékben azon szakra, melyre jelentkezni szeretne illetve, ha a felsőfokú oklevelének záradékában nem kerül feltüntetésre minor programja. Arról, hogy az egyes mesterképzési szakokra való jelentkezéshez milyen alapképzési diploma szükséges a kari honlap Szakajánlójában tud tájékozódni.

Mi az eljárás menete?

A kérelmezőnek az alábbi űrlapot kell kitöltenie, aláírnia és a leckekönyvének másolatával illetve az elismerni kívánt tantárgyak tantárgyleírásával együtt a Tanulmányi Osztályra elküldenie legkésőbb 2019. június 11-ig. Az előzetes kreditelismertetési eljárást célszerű még a jelentkezés előtt kezdeményezni, hogy a kérelmező információt szerezzen arról, elengedő kredittel rendelkezik-e az adott szakra való jelentkezéshez.

Az eljárás a PPKE BTK-n díjtalan.

Figyelem! A kreditelismertetésről szóló döntési határozatot a felvételi eljárás során központilag is el kell küldeni az Oktatási Hivatal részére (1380 Budapest, Pf. 1190) legkésőbb 2019. július 10-ig.

Milyen címre küldhetem az eljáráshoz szükséges űrlapot és dokumentumokat?

A kitöltött és aláírt űrlapokat a leckekönyv másolatával és az elismerni kívánt tantárgyak tantárgyleírásával együtt az alábbi címekre tudja küldeni:

Postai úton: 2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem utca 1. (címzett: Tanulmányi Osztály)

Személyesen: 2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem utca 1., Questura épület, 13-as iroda

Van-e lehetőségem a bemenethez hiányzó kreditek utólagos megszerzésére?

Bizonyos mesterképzések esetében a kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy sikeres felvételi esetén a bemenethez szükséges hiányzó krediteket ún. egalizáló tárgyak elvégzésével szerezze meg a mesterképzési tanulmányaival párhuzamosan a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglaltak szerint. Arról, hogy mely szakok esetében és legfeljebb mennyi kreditértékben végezhetőek egalizáló tárgyak az egyes szakok szakajánlójában olvashat.

 

A KREDITELISMERTETÉSI HATÁROZAT FORMANYOMTATVÁNYA

x