Hallgatói támogatások rendszere

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán komplex támogatási rendszer segíti a hallgatókat tanulmányaik sikeres teljesítésében. Ebben egyaránt megtalálhatók a tanulmányi teljesítményen alapuló, illetve a szociális körülményekre tekintettel juttatható támogatási formák, és ösztöndíjak. Ezek egy részét az állam, más részét az Egyetem biztosítja.

1. Teljesítmény alapú juttatások

A teljesítmény alapú támogatások közös jellemzője, hogy azok a hallgató tanulmányai teljesítése során elért eredmények függvényében, vagy a tanulmányokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek okán járnak, vagy kérelmezhetők. A teljesítmény alapú támogatások közé tartoznak különösen:


1.1. Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban a hallgatóknak csak egy része részesülhet a Kar által meghatározott tanulmányi átlageredmény elérése esetén. Az ösztöndíj összege általában sávosan kerül meghatározásra, így annál magasabb minél jobb tanulmányi eredményt ért el a hallgató. Tanulmányi ösztöndíj csak az első tanulmányi félév sikeres teljesítését követően kapható.


1.2. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére adható ösztöndíj, amit pályázat alapján az Egyetem előterjesztésére a nemzeti erőforrás miniszter adományoz.


1.3. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás.

A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységek közé tartozik különösen:

a) az OTDK részvétel,
b) az intézmény oktatási, kutatási tevékenységében való aktív részvétel, illetve demonstrátori tevékenység,
c) külföldi tanulmányok kiegészítő támogatása,
d) utazási támogatás a Kar által szervezett tanulmányi vagy közéleti utakhoz,
e) kiemelkedő közéleti tevékenység.


1.4. Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatóknak, pályázat alapján adható juttatás. Ennek célja a képzési helytől távol teljesített szakmai gyakorlattal járó többletterhek enyhítése. Odaítélése függ a képzési hely, és a szakmai gyakorlat teljesítési helyének távolságától, illetve hogy a hallgató részesül-e kollégiumi ellátásban.


1.5. Doktorandusz ösztöndíj

A doktori képzésben résztvevő hallgatók számára juttatott támogatás.


1.6. Kari ösztöndíj

A hallgató kérelmére vagy jutalomként nyújtott egyösszegű támogatás az alábbi célokra:

a) hozzájárulás a kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgató önköltségének megfizetéséhez,
b) hozzájárulás a hallgató által készített kiadvány kiadásához,
c) tudományos diákköri munkák támogatása, 
d) külföldi tanulmányok (pl. Erasmus, Leonardo, stb.) kiegészítő támogatása,
e) a hallgató kiemelkedő tudományos, kulturális vagy közéleti tevékenysége alapján nyújtott jutalom, 
f) utazási támogatás a karok által szervezett tanulmányi vagy közéleti utakhoz.


1.7. Kiválósági ösztöndíj

Egyes szakokon a legkiválóbb tanulmányi teljesítményt felmutató hallgatók szakos ösztöndíjra is pályázhatnak, amelyet az adott szakoktatását biztosító Intézet oktatóiból és hallgatóiból válogatott döntőbizottság ítél oda.


1.8.
Majlád Miklós ösztöndíj

A legkiválóbb képességű önköltséges képzésben résztvevő hallgatók teljesítményének elismerését célzó kari ösztöndíj.


1.9. Nagycsaládos ösztöndíj

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének önköltséges képzésben tanulmányokat folytató, és jó tanulmányi eredményű tagjai – illetve a tagcsaládok gyermekei – számára biztosított ösztöndíj.


1.10. Kreditkompenzációs ösztöndíj

A képzési időt néhány kredittel túllépő önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók számára biztosított egyszeri ösztöndíj.


1.11. Élsportolói ösztöndíj

Alap, mester vagy osztatlan képzésében részt vevő hallgató részére, aki tanulmányai mellett nemzetközi szinten kimagasló sport tevékenységet folytat.


1.12.
Kimagasló művészeti tevékenységért járó ösztöndíj

Alap, mester vagy osztatlan képzésében részt vevő hallgató részére, aki tanulmányai mellett kimagasló művészeti tevékenységet folytat


1.13. Pedagógus ösztöndíj

A Kar partneriskolai hálózatában tagsággal rendelkező gazdálkodó szervezetnél munkaviszonyban álló pedagógusok vehetik igénybe az önköltséges doktori képzésben vagy a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó önköltséges posztgraduális képzésben. További információ →


2. Szociális alapon biztosított juttatások és kedvezmények

A szociális alapú juttatások és kedvezmények biztosításának alapja a hallgató szociális helyzete. Ezek a támogatások kérelemre, kizárólag szociális rászorultság alapján, a szociális juttatásra jogosult hallgatók részére nyújthatók, akik szociális helyzetükből adódóan támogatásra szorulnak tanulmányaik folytatásához.


2.1. Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.


2.2. Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás, amely a tanulmányi félév során bármikor igényelhető.


2.3. Alaptámogatás

A tanulmányok megkezdésével járó terhek enyhítésére szolgáló támogatás – különös tekintettel arra, hogy az első félévben tanulmányi ösztöndíj nem kapható.


2.4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, aminek elbírálását nem az Egyetem végzi, azonban sikeres pályázat esetén az Egyetem folyósítja azt. A Bursa Hungarica ösztöndíjat a nemzeti erőforrás miniszter pályázat alapján ítéli oda, kizárólag szociális szempontok alapján.


2.5. Részletfizetési kedvezmény

A költségtérítési díj, illetve önköltség megfizetéséhez a Diákjóléti Bizottság a hallgató egyedi körülményeire tekintettel részletfizetési kedvezményt biztosíthat. Ebben az esetben a hallgató a díj teljes összegét nem egy összegben, hanem a félév során a kedvezményt biztosító határozatban rögzített időpontokban, több részlegben jogosult megfizetni. Ez segítséget jelenthet azoknak, akik számára a díj egyösszegű megfizetése terhet jelentene.


2.6. Fizetési haladék

A költségtérítési díj, illetve önköltség megfizetéséhez a Diákjóléti Bizottság a hallgató egyedi körülményeire tekintettel fizetési haladékot biztosíthat. Ebben az esetben a hallgató a teljes díjat nem a bejelentkezéskor, hanem egy későbbi időpontban fizetheti meg. Ez segítséget jelenthet azoknak, akik a díjat diákhitelből kívánják megfizetni, de annak folyósítása késik a félév kezdetéhez képest.

x