Aktív oktatóink kitüntetései, elismerései, ösztöndíjai

 

Ábrahám Barna

Nyugati Szláv Nyelvek Tanszéke, egyetemi adjunktus

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Adorjáni Zsolt

Klasszika-filológia Tanszék, egyetemi adjunktus

Pro Scientia Aranyérem, 2007

Junior Prima Díj, 2008

DAAD kutatói ösztöndíj (Münster), 2009–2010

Akadémiai Ifjúsági Díj (MTA), 2012

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (MTA), 2012–2015

Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíja (Tübingen), 2014–2015

A Magyar Ókortudományi Társaság Révay József díja, 2016

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 2016

Bolyai Emlékplakett (MTA), 2016

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (MTA), 2016–2019

Ádám Anikó

Romanisztika Intézet, egyetemi docens

Francia Köztársaság Akadémiai Pálma Rend Lovagi fokozata (Ordre des Palmes académiques), 2013

Almási Zsolt

Angol Tanszék, egyetemi docens

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2003–2005

Balogné Bérces Katalin

Angol Tanszék, egyetemi adjunktus

Állami Eötvös Ösztöndíj, 2003

Báger Gusztáv

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2007)

Bazsányi Sándor

Esztétika Tanszék, egyetemi docens

Komlós Aladár-díj, 2011

Berzeviczy Klára

Germanisztika Tanszék, egyetemi docens

Kiemelkedő tudományos teljesítményért érem (Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena), 2011

Gragger Róbert-díj, 2012

Bódy Zsombor

Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
egyetemi docens

École des Hautes Études en Sciences Sociales-ban a francia kormány ösztöndíjával 2001

Bolyai János kutatói ösztöndíj 2002–2005

Magyar Ösztöndíjbizottság Eötvös ösztöndíja Berlinbe 2003

Oktatási Minisztérium Deák Ferenc ösztöndíja 2005-2006

Österreichischer Austauschdienst ösztöndíja 2006

Magyar Ösztöndíjbizottság Eötvös ösztöndíja Bécsbe 2007

Österreichischer Austauschdienst ösztöndíja 2008

Magyar Ösztöndíjbizottság Eötvös ösztöndíja Genfbe 2010

Imre Kertész Kolleg an der Friedrich Schiller Universitaet Jena ösztöndíja 2014

Bogár Judit

Magyar Irodalomtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

PPKE BTK Kari Ösztöndíj, 2004–2005, Faludi Ösztöndíj, 2004, 2006

Bögre Zsuzsanna

Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
egyetemi docens

University of Washington – CRV scholarship 2002.
University of California – Fulbright Scholarship 2008.
Fulbright Scholar in Residence Scholarship 2011–2012.

Cseke Ákos

Esztétika Tanszék, egyetemi adjunktus

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat, 2015

Talentum díj, 2011

É. Kiss Katalin

Elméleti Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanár

Prima díj, 2016

Széchenyi-díj, 2011

Földesi Margit

Új-és Legújabbkori Történelem Tanszék, egyetemi adjunktus

"Budapestért" díj

Földváry Kinga

Angol Tanszék, egyetemi adjunktus

Hungarian Society for the Study of English Kutatói Ösztöndíj, 2006

Fröhlich Ida

Keleti Intézet, egyetemi tanár

Scheiber Sándor-díj, 2002

Pázmány-emlékérem, 1999

Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1998-2002

A Magyar Ókortudományi Társaság Révay József díja a Bibliai legendák a hellénisztikus zsidó történetírásban. Pseudo-Philón Liber Antiquitatum Biblicarum-a, Budapest 1973 c. könyvért, 1973

Gnilka-díj, 2017

Gáspári László

Magyar Nyelvészeti Tanszék

Pázmány Péter Emlékérem, 2006

Gerstner Károly

Magyar Nyelvészeti Tanszék

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat, 2018

Hargittay Emil

Magyar Irodalomtudományi Tanszék, egyetemi tanár

Szépirodalmi Kiadó Nívódíja, 1988

Deutscher Akademischer Austauschdienst Ösztöndíj, 1992, 1996, 2000

Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2000–2003

Pázmány Péter Emlékérem, PPKE BTK, 2001

Országos Tudományos Diákköri Tanács, Mestertanári Aranyérem, 2009

Bölcsészkari Emlékérem kitüntetés külső tagozata, Miskolci Egyetem, 2014

Tarnai Andor-díj, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, 2015

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok kutatási projekt nyertese, 2003-2006, 2007-2011, 2015-2019

Horváth Kornélia

Magyar Irodalomtudományi Tanszék, egyetemi docens

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2002–2005

XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem, 2011

Horváth Miklós

Új-és Legújabbkori Történelem Tanszék, egyetemi tanár

I. osztályú Honvédelemért Kitüntető Cím, 2006

Jany János

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, egyetemi docens

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2004

MTA Bolyai emlékplakett, 2008

Jelenits István

Esztétika Tanszék, egyetemi docens

Fraknói Vilmos-díj, 2005

Pro Urbe díj, 2012

Corvin lánc, 2012

Kántor Zoltán

Politológia Tanszék, egyetemi adjunktus

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Karáth Tamás

Angol Tanszék, egyetemi adjunktus

European Society for the Study of English ösztöndíja, 2005

Kerényiné Környei Ágnes

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj, 2007

Kiczenko Judit

Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat, 2018

Kisdi Barbara

Társadalomkutatási Tanszék
egyetemi adjunktus

magyar-kínai államközi ösztöndíj 2000–2001

Kovács Ákos

Médiatudomány Tanszék, egyetemi docens

SIGNIS Europe elnőki kinevezés, 2017

Kerkai-díj, 2005

Kovács Ilona

Pszichológiai Intézet, egyetemi tanár

Academia Europaea választott tagja, 2009
Akadémiai Díj, 2006
BME GTK kutatói díj, 2006
Charles Simonyi díj, 2005
Fight for Sight Research Division of the National Society to Prevent Blindness Research Award, USA, 1991
Soros Foundation Research Award, 1990

Kovács Péter

Ókortörténeti Tanszék, egyetemi tanár

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2002–2005, 2006–2008,

Bolyai Emléklap

Kőszeghy Miklós

Ókortörténeti Tanszék, egyetemi docens

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2002–2005,

A Sigrist Stiftung ösztöndíja, 2005

Kristó László

Angol Tanszék, egyetemi adjunktus

Állami Eötvös Ösztöndíj, 2004

Limpár Ildikó

Angol Tanszék, egyetemi adjunktus

Édes Anyanyelvünk Pályázat – dráma kategóriájában megosztott III. díj, 2004

M. Kiss Sándor

Új-és Legújabbkori Történelem Tanszék, egyetemi tanár

Mindszenty Társaság díja, 2005

1956-os emléklap

Major Balázs

Régészeti Tanszék, egyetemi adjunktus

Európai Polgár díj, 2016

Megyei Príma Díj, 2016

Magyar Ösztöndíj Bizottság Kutatói Ösztöndíja, 2003–2006

Magyar Ösztöndíj Bizottság Eötvös Ösztöndíja, 2003–2004

Martonyi Éva

Francia Tanszék, professor emerita

Palmes Académiques tiszti fokozata, 2004

Medgyesy-Schmikli Norbert

Új-és Legújabbkori Történelem Tanszék, egyetemi adjunktus

Collegium Hungaricum Junior-ösztöndíja, 2004,

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kitüntető oklevele, 2006,

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2010-2013,

Perenye község díszpolgára, 2012

Az Év Tanára – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata, 2012

Pro Scientia Aranyérem, 1999

Mészáros Andor

Nyugati Szláv Nyelvek Tanszéke, egyetemi adjunktus

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2011-2014

Nagy Ildikó

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2003–2006

Nagy László

Magyar Irodalomtudományi Tanszék, egyetemi tanár

Széchenyi István Ösztöndíj, 2003–2005

Mestertanár Aranyérem, 2011

Armando Nuzzo

Olasz Tanszék, egyetemi docens

Balassi-emlékkard, 2004, Európai Irodalmi Díj, 2004

Pálfalvi Lajos

Nyugati Szláv Nyelvek Tanszéke, egyetemi docens

Emlékérem a Szolidaritás fellépésének huszonötödik évfordulója alkalmából, 2005,

Lengyel Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 2006

Pereszlényi Zoltán

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, 2002

Pintér Károly

Angol Tanszék, egyetemi docens

Fulbright Scholar Program Visiting Scholar Directory 2003–2004

Rácz András

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj

Schandl Veronika

Angol Tanszék, egyetemi docens

European Society for the Study of English ösztöndíja, 2003,

Deutscher Akademischer Austauschdienst ösztöndíja, 2003

Schmal Dániel

Filozófia Tanszék, egyetemi docens

Akadémiai Ifjúsági Díj, 2005, Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2005,

Cogito-díj, 2005

Schmidt Mária

Új-és Legújabbkori Történelem Tanszék, egyetemi tanár

Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt, 2004,

Lengyel Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 2006,

Polgári Magyarországért díj, 2006

Szende Tamás

Magyar Nyelvészeti Tanszék

Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje, 2005

Szigetvári Tamás

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj, 2010

Szombath Attila

Filozófia Tanszék egyetemi docens

Österreichischer Austauschdienst ösztöndíja, 2003

Surányi Balázs

Elméleti Nyelvészeti Tanszék, egyetemi docens

MTA Lendület program nyertese, 2011

T. Erdélyi Ilona

Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt, 2011

Takács László

Klasszika-filológia Tanszék, egyetemi docens

Erasmus-ösztöndíj 2004, Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 2004–2007

Tölgyesi Tamás

Nyugati Szláv Nyelvek Tanszéke, egyetemi adjunktus

Pro Patria et Scientia Díj, 2007

Trangerné Szekeres Renáta

oktatásszervező asszisztens

Trefort Ágoston Díj, 2012

Tusor Péter

Új-és Legújabbkori Történelem Tanszék, egyetemi docens

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Posztdoktori Ösztöndíj, 2001–2004,

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 2001–2004,

Magyar Állami Kutatóösztöndíj, 2004,

Olasz Állami Kutatóösztöndíj, 2005,

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 2005,

Bolyai Emléklap

MTA Lendület program nyertese

Ujvári Hedvig

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet, egyetemi docens

2008: DAAD posztdoktori ösztöndíj (Berlin/ Potsdam)

2007: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Klebelsberg Kuno Emlékére" szakalapítvány támogatása

2007: Magyar Állami Eötvös József Ösztöndíj

2006: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Klebelsberg Kuno
Emlékére" szakalapítvány támogatása

2005–2006: Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány ösztöndíja

2005–2006: LAPKER kutatási ösztöndíj; 'Témakutatás' kategória I.
helyezettje

2005: Karl-Rath-díj
2003–2004: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja

2002–2003: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja

2002: Brüsszeli tanulmányút (EU-intézményeknél, posztgrad. tan.
keretében) Berlini és grazi tanulmányút

1993–1994: DAAD-ösztöndíj, Ludwig-Maximilians-Universität München

1991–1992: ÖAD-ösztöndíj, Wiener Universität

1989: Ernst-Moriz-Arndt-Universität Greifswald

J. Újváry Zsuzsanna

Új-és Legújabbkori Történelem Tanszék, egyetemi docens

Országos Tudományos Diákköri Emlékplakett, 2003,

Országos Tudományos Diákköri Tanács, Mestertanár, 2005

XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem

Vizkelety András

Germanisztika Tanszék

Széchenyi-díj, 2005

Vörös István

Nyugati Szláv Nyelvek Tanszéke, egyetemi docens

A Humboldt Egyetem novellapályázata – III. díj, 2004,

Association Internationale du Théatre pour l'Enfance et la Jeunesse gyermek drámapályázata – III. díj, 2004,

A Kafka című folyóirat novellapályázata – II. díj, 2004,

Vilmos-díj, Színházi Dramaturgok Céhe, 2004,

Tokaji Írótábor díja, 2004,

Édes Anyanyelvünk pályázat dráma kategóriája – II. díj, 2004,

Premia Bohemica, 2005

 

 

x