Kapcsolatápolás partnerintézményeinkkel

„Az országoknak és városoknak sincs semmire nagyobb szükségek, mint az apród- esztendősök jó nevelése. Mert sem az eláradott gonoszságnak kiirtására, sem a jó erkölcsök béoltására, sem a bölcsességek és tudományok gyökerezésére, sem a több belső csendes állapotok virágozására foganatosb eszköz nem találtatik a gyermekek oktatásánál…”
(Pázmány Péter: A fiaknak istenes nevelésirűl)

A partneriskoláinkkal való kapcsolatápolásban arra törekszünk, hogy kölcsönösen segítsük és támogassuk egymást minden olyan területen, mely a gimnáziumok tanulóinak, és a tanár szakos egyetemi hallgatóinknak, valamint partneriskoláink pedagógusainak jelenthet szakmai fejlődést és a szellemi munka tágabb távlatait.

Együttműködésünk több szempont szerint valósul meg:

  • a tanár szakos egyetemi hallgatók pedagógiai szakmai gyakorlataik egy részét partneriskoláink vezetőtanárainál és mentortanárainál végzik, melynek kapcsán rendszeres az egymás munkáját építő kommunikáció az adott gimnázium pedagógusai és a BTK Vitéz János Tanárképző Központja között;
  • ösztöndíj formájában tandíjtámogatást biztosítunk a pedagógusok életpályamodelljében önköltséges pedagógus szakvizsgás továbbképzéseinken partneriskoláink pedagógusainak;
  • a pedagógus életpályamodellben szereplő kutatótanár minősítés megszerzésében támogatjuk partneriskoláink pedagógusait azzal, hogy – lehetőség szerint – bekapcsolódhatnak a Karunkon folyó tudományos kutatásokba, valamint az önköltséges bölcsészdoktori képzéseinkben résztvevők számára ösztöndíj formájában tandíjtámogatást biztosítunk;
  • szakmai, tudományos és kulturális rendezvényeinkre kölcsönösen meghívjuk egymást, és a pályaválasztási időszakban tartott pályaorientációs nyílt napokon – partneriskoláink igényei szerint – egyetemünk oktatói szívesen vállalják gimnazistáknak szóló előadások tartását saját kutatási területükről;
  • Gimnázium+ programunk és Kortárs segítő hálózatunk igénybevételét – lehetőségeink és az igények szerint – lehetővé tesszük partneriskoláink diákjainak.


További információ az egyes partneriskolákról →

x