Ókori nyelvek és kultúrák BA

Klasszika-filológiai és Orientalisztikai Intézet
Megbízott intézetvezető: Takács László
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon: (06-26) 577-000/2936
E-mail: klasszfil@btk.ppke.hu


Tantárgylisták

SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ KLASSZIKA-FILOLÓGIA SZAKIRÁNYON
KÉPZÉSI IDŐ: 6 FÉLÉV

A KÉPZÉSRŐL
Célunk az ókor szűkebb és tágabb területén egyaránt otthonosan mozgó szakemberek képzése. A klasszikus műveltséget (irodalom, történelem, vallástörténet, stb.) részben az egész közel-keleti ókori (akkád, ugariti, hettita, stb.), valamint a korai középkori (szír, arab, stb.) világ összefüggésében tárgyaljuk, természetesen alapos latin-görög ismereteket is adva. A szak az írott források kiegészítéseként bevezeti a hallgatókat az ókor tárgyi ismeretébe is: több szemeszteren keresztül oktatja az ókor klasszikus és keleti régészetének valamint művészettörténetének anyagát. Lehetőséget ad a tanulmányok több különféle mesterképzésben (MA) való folytatására is: a magától értetődő klasszika-filológián kívül a medievisztika, bizantinológia, az új latin stúdiumok irányába akar utat nyitni; de némi kiegészítéssel bárki folytathatja tanulmányait az orientalisztika, esetleg a történelem vagy az irodalomtudomány területén is.

Szakirány:
• klasszika-filológia

KINEK ÉRDEMES JELENTKEZNI?

Azok jelentkezését várjuk, akik az ókori nyelvek és az ókor iránt érdeklődnek, vagy későbbi korok tanulmányozásának akarják szentelni az életüket, de ahhoz jó latin (esetleg görög) nyelvi alapokra van szükségük. Ilyenek lehetnek a középkori történelem kutatói, levéltárosok, stb., illetve azok, akik akár a magyar, akár az európai újkor még latinul írt kultúrájában akarnak majd a mesterképzés során elmélyülni.

MINOR PROGRAM
A BA alapszak mellett minden bölcsészhallgatónak lehetősége van arra, hogy elvégezze egy másik alapszak 50 kredites minor programját, és ezzel gyűjtse össze az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha alapszakja mellett komolyan érdekli egy másik alapszak vagy szakirány, esetleg annak mesterszakja, hiszen a minor program bemenetet kínál ezekre.
Minor programkínálatunkról honlapunkon tájékozódhat.

x