Társadalmi tanulmányok BA

Szociológiai Intézet
Társadalomkutatási Tanszék
Intézetvezető: Dr. Hidas Zoltán egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Hidas Zoltán egyetemi docens
Titkárság: Stephaneum, fszt.
Telefon, fax: (26) 375-375/2559, 2560
E-mail: szociologia@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPSZAKOS SZAKELŐADÓ
KÉPZÉSI IDŐ: 6 FÉLÉV

A KÉPZÉSRŐL
Célunk olyan társadalmilag elkötelezett és művelt szakemberek képzése, akik nyitottak az emberek közötti kapcsolatok, a társadalom, a kommunikáció, a gazdaság, a politika és a szociális kérdések iránt. Az alapfokú képzés további célja felkészítés a mesterfokozatú képzésre, ami egyebek között szociológia, politológia, nemzetközi tanulmányok, szociálpedagógia, szociális munkás, kulturális antropológia és kommunikáció szakon folytatódhat.

KINEK ÉRDEMES JELENTKEZNI?

Elsősorban azoknak javasoljuk a képzést, akik érdeklődnek az emberek, a történelem, a társadalom iránt, de még nem tudják pontosan, hogy a közigazgatásban, a gazdaságban, a politikában, a kulturális életben, a nemzetközi tanulmányok vagy a kommunikáció területén szeretnének specializálódni. Ajánljuk mindazoknak, akik három év alatt olyan diplomát szeretnének, amely középvezetői munkakörökben azonnali munkavállalásra is képesít.
A szak felkészít arra, hogy a hároméves alapképzés után a hallgatók a felsorolt területek mesterképzési szakán folytassák a tanulmányaikat, hogy így a társadalmi élet legkülönfélébb területein szervezői, tervezői, vagy vezető munkakörökre képesítést szerezzenek.

x