Történelem BA

Történettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Őze Sándor, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. M. Kiss Sándor, PhD, egyetemi tanár
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum ép. 203.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 577 000/2956
E-mail: tortenelem@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták, mintatantervek →


SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
• TÖRTÉNELEM ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ
• TÖRTÉNELEM, RÉGÉSZET ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ
KÉPZÉSI IDŐ: 6 FÉLÉV

 

A KÉPZÉSRŐL


Képzésünkben az egyháztörténet mellett szakos hagyományainknak megfelelően új szempontok szerint oktatjuk a gazdaság- és társadalomtörténetet, valamint különös hangsúlyt fektetünk a 20. századi történelem bemutatására. Az alapszak mellett négy specializációt is nyújtunk hallgatóink számára.
A régészet szakirány az egyetem profiljának megfelelően a kereszténység megjelenésétől a kora újkorig tartó időszak emlékanyagának feltárására, tanulmányozására és megőrzésére alkalmas szakemberek képzését tűzi ki céljául.

Fakultatív modulok történelem szakon:

  • Ókor- és középkortörténeti
  • Újkor- és jelenkortörténeti

Fakultatív modulok régészet szakirányon:

  • Középkori Közép-Európa
  • Középkori Közel-Kelet
  • Késő antik régészet
  • Magyar őstörténet és honfoglalás kor régészete


KINEK ÉRDEMES JELENTKEZNI?

A hároméves képzési rendszer lehetővé teszi, hogy ne csak azok jelentkezzenek erre a képzési formára, akik később középiskolai történelem tanárok, vagy kutató-történészek kívánnak lenni, hanem mindazoknak hasznos ismereteket nyújtunk, akik meg akarják ismerni a magyar, az egyetemes és az egyháztörténet főbb tendenciáit. Ezzel – szándékaink szerint – közelebb juthatnak a mai társadalmi és gazdasági folyamatok megértéséhez és megismeréséhez is.
A régészet szakirányt ajánljuk mindazoknak, akik nem a tanári és nem a tudományos kutatói vonalat választják, hanem gyakorlati területen kívánják történelmi tanulmányaikat hasznosítani.

MINOR PROGRAM


A BA alapszak mellett minden bölcsészhallgatónak lehetősége van arra, hogy elvégezze egy másik alapszak 50 kredites minor programját, és ezzel gyűjtse össze az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. Különösen akkor érdemes minor programot felvenni, ha alapszakja mellett komolyan érdekli egy másik alapszak vagy szakirány, esetleg annak mesterszakja, hiszen a minor program bemenetet kínál ezekre.
Minor programkínálatunkról honlapunkon tájékozódhat.

x