Andragógia mesterképzési szak

Vitéz János Tanárképző Központ Felnőttképzési és Művelődési Tanszék
Központ mb. vezetője: Dr. Gloviczki Zoltán egyetemi docens
Tanszékvezető: Dr. Rajki Zoltán főiskolai tanár
Szakfelelős: Dr. Rajki Zoltán főiskolai tanár
Titkárság: Esztergom, Majer István út 1-3. 3. emelet 413.
Telefon: (06-33) 413-699/144
E-mail: andragogia@btk.ppke.hu

Tantárgylisták


Szakképzettség megnevezése

okleveles andragógus


Képzési idő

4 félév

 

A képzésről
MA fokon már specializálódásra is van lehetőség, itt szerezhetik meg a hallgatók a magasabb egyetemi szintű tudást, amellyel számos lehetőségük nyílik a közművelődési, felnőttoktatási, közösségfejlesztői álláshelyek megpályázására, illetve az egyetemi doktori képzésben (PhD) való részvételre. A 2 év alatt a hallgatók megismerkedhetnek a szociálandragógia különböző területeivel, és bepillantást nyerhetnek az Európai Unió és a felnőttoktatás kapcsolatába, megismerhetik a legújabb tanulási-tanítási formákat (pl. e-learning, projektoktatás) és a legújabb eszközök használatát (pl. okostábla kezelése).

Andragógia MA-nk speciális képzési területei: korszerű tanulási és tanítási módszerek (atipikus formák), andragógiai kutatás-fejlesztési programok, EU-n belüli és kívüli felnőttoktatási rendszerek, kistérségi és regionális tervezés, valamint az egyházi közösségfejlesztés.


Miért érdemes andragógia mesterszakot választani?

 • A felvételi nyitott azok előtt is, akik nem végezték el az andragógia alapképzési szakot, de már felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
 • A mester diploma nem csak horizontálisan, de vertikálisan is megnöveli a munkaerő-piaci lehetőségeket
  • Az MA végzettséggel szélesebb körben tölthetők be állások. Hallgatóink tanulmányaik elvégzése után akár saját céget is szervezhetnek, működtethetnek.
  • Az andragógusok a bölcsész végzettségűek között kiemelten jó helyzetben vannak, mert számos elhelyezkedési lehetőség áll előttük, az állami, önkormányzati, nonprofit és vállalkozói szférában egyaránt.
   • Az andragógia a 16 legnépszerűbb szak között van, az oktatáspolitikusok szerint ez olyan képzés, amely jó befektetést jelent a szülőknek, mert jól el lehet helyezkedni a diplomával.
   • A közösség- és művelődésszervező, felnőttképzési szakmák minden európai országban, és a világ más részein is megtalálhatók.
   • Az élethosszig tartó tanulás korunk jellemzője. Az andragógia szak piacképes tudást, modern munkaerő piaci lehetőségeket, valamint az élet több területén felhasználható gyakorlatot jelent
   • A sikeres mesterképzés megnyitja az utat a doktori képzésbe történő bekapcsolódásra is.
   • Lehetőséget teremt a nemzetközi szakmai tanulmányokba és kutatásokba, fejlesztésekbe történő személyes bekapcsolódásra is.

 
Milyen munkakörökben lehet majd elhelyezkednie a végzetteknek?

Az MA végzettséggel rendelkezők alkalmasak lesznek

 • különböző tanácsadó és döntéshozó, tervező pozíciókban aktívan elemezni és befolyásolni a helyi, a nemzeti és európai szintű felnőttoktatási politikát és rendszerek fejlesztését;
 • szakképzettségük lehetővé teszi, hogy tudják értelmezni és a felnőttoktatáson keresztül irányítani a helyi, regionális és nemzeti élethosszig tartó tanulás előrevitelét;
 • képesek lesznek sokféleséget jelentő kulturális közegben (kisebbségek, bevándorlók képzésének területén, nemzetközi képzésekben) a felnőttoktatásban tervező, szervező, elemző, értékelő munkakörökben tevékenykedni;
 • a végzettek a munkaerőpiacon kutató-gyakornokként is foglalkoztathatók;
 • az andragógia MA-val rendelkezők alkalmazhatók művelődésszervezéssel és a felnőttképzéssel foglalkozó intézményekben, így például munkahelyi továbbképzések felelőseként, vagy helyi, városi, járási szintű művelődésszervezésben tudnak oktatási folyamatokat szervezni és különböző erőforrásokat kezelni;
 • különösen növeli a képzés munkaerőpiaci értékét, hogy a végzettek képessé válnak az EU Bizottság élethosszig tartó tanulási programjaihoz kapcsolható korszerű oktatási és K+F projektek megismerésére és az ezekhez történő csatlakozásra.
x