Arabisztika MA

Klasszika-filológiai és Orientalisztikai Intézet
Arabisztika Tanszék
Megbízott intézetvezető: Dr. Takács László
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon: (06-26) 577-000/2936
E-mail: orientalisztika@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →

Szakképzettség megnevezése

Okleveles arabisztika mesterszakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Célunk az arab világ kultúrájához, történelméhez, jelenéhez értő, arabul jól tudó szakemberek képzése. A képzés eredményeként mind az arabisztika, mind az iszlám-tudomány műveléséhez, oktatásához, a róla szóló ismeretek terjesztéséhez értő, szakértői tevékenység ellátására képes személyek képzése.


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arab szakiránya.


Bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjain diplomával rendelkező esetében a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányaiból a keleti nyelvek és kultúrák alapszak arabisztika szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 35 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Azok alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok esetében, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, az 50 kredit tanulmányi követelményt államilag elismert, középfokú (B2), komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű arab nyelvtudás birtokában is teljesíthetik úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arabisztika szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből 20 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint a mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők.

Szóbeli felvételi

A felvételin szóban kell bizonyítani az arab nyelvű ismeretek szükséges szinten való elsajátítását, a Közel- és Közép-Kelet térségét illető tájékozottságot.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x