Elméleti nyelvészet MA

Elméleti Nyelvészet Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Surányi Balázs egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. É. Kiss Katalin egyetemi tanár
Titkárság: Ambrosianum I. emelet 226.
Telefon: (06-26) 577-000/2886
E-mail: angol@btk.ppke.hu

Tantárgylisták

Tantárgyleírások


Szakképzettség megnevezése

okleveles elméleti nyelvész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

E szakunk a Nyelvelmélet és a Számítógépes Nyelvészet specializációs irányok iránt érdeklődők számára nyújt magas szintű képzést. Ehhez a biztos nyelvészeti alapokat a program első, közösen végzett szakasza adja, mely kiemelten foglalkozik a morfológiailag gazdag, szabad szórendű magyar nyelv nyelvtani rendszerével.

A szak Számítógépes Nyelvészeti specializációja a korábbi Digitális Bölcsészet MA szak számítógépes nyelvészeti szakirányának felel meg, annak utódja a megújult országos képzési rendszeren belül. E specializációt a nyelvtechnológia és a nyelvészeti ismeretek informatikai felhasználása iránt érdeklődő, és e területen gyakorlati szakmai ismereteket szerezni kívánó hallgatóknak ajánljuk. Az országban egyedülálló együttműködésben, a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karával közösen folytatott képzés a széleskörű nyelvtechnológiai és programozási alapokon túl az adatbázisrendszerek és a webbányászat területén is naprakész ismereteket ad. A képzésnek az utolsó félévben külső helyen végzett szakmai gyakorlat is fontos részét képezi.

A Nyelvelmélet specializációt a modern nyelvészet különböző területein tudásukat elmélyíteni szándékozóknak ajánljuk. E képzési irány erőssége, hogy különböző nyelvek összehasonlításán keresztül átfogó képet ad az aktuális nyelvészeti kutatási kérdésekről és irányokról, és az általa közvetített alapos módszertani ismeretek révén önálló, kreatív kutatások végzésére teszi képessé hallgatóit az általuk választott nyelvészeti témában.

Az Elméleti nyelvészet MA ideális belépőként szolgál a nyelvészeti doktori iskolákba is.


A felvétel feltételei

Az elméleti nyelvészet mesterszakra feltétel nélkül elfogadjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet szakirányának vagy a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia szakirányának nyelvészeti ismeretköreiből legalább 50 kreditet szereztek. Azok a hallgatók is felvételt nyerhetnek, akik valamely (elsősorban modern filológiai vagy magyar) alapszakon a fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, logika, szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, nyelvleírás, történeti nyelvészet, matematikai ismeretek, kognitív tudomány, nyelvfilozófia, nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, mesterséges intelligencia, terepmunka, illetve kutatásmódszertan ismeretköreiből legalább 19 kredittel rendelkeznek. Nekik az 50 kredithez hiányzó kreditjeiket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a PPKE BTK tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezniük.


Felvételi

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli felvételin a jelentkezőnek logikai, elemző, rendszerező, problémamegoldó készségeit és képességeit feltáró feladatokat kell elvégeznie. Az írásbeli feladatokról ide kattintva tájékozódhat.
A szóbeli felvételi vizsgán a jelentkező nyelvészeti tájékozottságát és motivációit feltáró beszélgetésre kerül sor.

x