Esztétika MA

Filozófiai és Művészettudományi Intézet
Esztétika Tanszék
Megbízott tanszékvezető: Dr. Bazsányi Sándor
Szakfelelős: Dr. Hörcher Ferenc egyetemi tanár
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon: (06-26) 577-000/2934
E-mail: filozofia@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →

Szakképzettség megnevezése

okleveles esztétika szakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a hagyományosan vagy újabban fontosnak vélt esztétikai kérdések alapos körüljárására, a velük kapcsolatos ismeretek és készségek elsajátítására, azaz érvényes jogosítványt kínáljunk a professzionális esztétikai diskurzusba való belépéshez, vagy éppen a gyakorlatorientált művészeti világban való elhelyezkedéshez (irodalom- és művészetkritika, kulturális örökségmegőrzés, irodalmi- és művészeti szerkesztés).


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak.


Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai.


A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 20 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, különösen tekintettel az alábbi tárgyakra:

  • Esztétikatörténet I. (antikvitás)
  • Esztétikatörténet IV. (XIX. század)
  • Esztétikatörténet V. (XX. század)

A mesterképzésbe történő felvétel további feltétele egy középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte valamely élő nyelvből.


Szóbeli felvételi

Az esztétika mesterképzési szakra az esztétikatörténet tárgyköréből kell szóbeli felvételi vizsgát tenni.
A felvételi vizsgán adott szerzők, illetve szövegek ismerete alapján mérjük fel a jelentkező kompetenciáját és alkalmasságát arra, hogy tanulmányait az esztétika mesterszakon folytassa.
Részletes olvasmánylista a honlapon.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x