Tanári mesterképzési szak Filozófiatanár szakterületi modul

Filozófiai és Művészettudományi Intézet
Filozófia Tanszék
Megbízott tanszékvezető: Dr. Czakó István egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Czakó István egyetemi docens
Titkárság: Anselmianum 004
Telefon: (06-26) 375-375/2934
E-mail: filozofia@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →

Szakképzettség megnevezése

Okleveles filozófiatanár


Képzési idő

2 félév


A képzésről

Szakunk arra vállalkozik, hogy a hazai filozófiai kultúra azon vonatkozásait fogja össze és kultiválja a lehető legmagasabb szinten, amelyek egy keresztény-katolikus felsőoktatási intézmény kultúraőrző és kultúrafejlesztő profiljával harmonizálnak. Intézményünk szoros kapcsolatot ápol a világ vezető keresztény-katolikus egyetemeivel Európában éppúgy, mint a tengerentúlon. Különösen hangsúlyozzuk nemcsak az általános filozófiai képzést, hanem az ókori és a középkori filozófiatörténetet, illetve az etikát és a vallásfilozófiát is. Ennek szempontja szakunkon a fenomenológiából adódik, de szervesen átfogja az egész filozófiai gondolkodási hagyományt. Szakembereinknek köszönhetően képesek vagyunk magas szinten oktatni és kutatni az újkori és a XX. századi gondolkodást. Kollégáink képzettsége alkalmassá teszi szakunkat arra, hogy a fenomenológia, a filozófiatörténet és a vallásfilozófia terén sokszínű, elmélyült, tudományosan alapos, a kortárs gondolkodással összekapcsolódó képzést biztosítsunk. Mivel oktatóink nem kis része területének kutatói élvonalához tartozik, képzésünk alkalmas a legmagasabb szintű és korszerű ismeretek elsajátítására.

A szak olyan filozófiatanárok képzését célozza, akik az elsajátított ismeretket magas pedagógiai szinten képesek továbbadni magyar és külhoni környezetben egyaránt.


A felvétel feltételei

A képzésre azok nyerhetnek felvételt, akik rendelkeznek a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő 10 kredit értékű képzettséggel, továbbá elvégezték a szabad bölcsészet alapszak filozófia szakirányát vagy korábbi tanulmányaik alapján legalább 50 kredit értékű filozófiai ismeret megszerzését tudják igazolni.


Szóbeli felvételi

A honlapon a filozófia mesterképzési szaknál leírtak alapján.

x