Fordító és tolmács mesterképzési szak

Angol-Amerikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Pintér Károly, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Sohár Anikó, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 1021 Budapest,Tárogató út 2–4. 036-os iroda
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 70 657 63 01
+36 26 375 375/2886 mellék
E-mail: angol@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles fordító és tolmács


Képzési idő

4 félév

Tolmács vagy fordító akarsz lenni?

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a 2017/2018-as tanévtől kezdve négy különböző teljesítési lehetőséget is magában foglaló új tantervvel indítja el fordító és tolmács mesterszakját:

  • fordító – egy idegen nyelvvel,
  • fordító – két idegen nyelvvel,
  • tolmács – egy idegen nyelvvel,
  • tolmács – két idegen nyelvvel.


Mivel tapasztalataink szerint a legtöbb végzett fordító és tolmács leginkább a B-nyelvét, és a két szakmából is inkább csak az egyiket használja, indokoltnak tűnik az egy idegen nyelvű, ám mélyebb ismereteket nyújtó képzés elindítása.

Felvételi követelmény

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: bármely alapképzési szak

A mesterképzésbe való belépéshez az első idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga és a másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: saját szavaival megfogalmazott nyelvválasztási nyilatkozat, a választott idegen nyelven megírt motivációs levél és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x