Fordító és tolmács mesterképzési szak

Angol–Amerikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Pintér Károly egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Sohár Anikó egyetemi docens
Titkárság: Ambrosianum I. emelet 226.
Telefon: (06-26) 577-000/2886
E-mail: angol@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles fordító és tolmács


Képzési idő

4 félév


Tolmács vagy fordító akarsz lenni?

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a 2017/2018-as tanévtől kezdve négy különböző teljesítési lehetőséget is magában foglaló új tantervvel indítja el fordító és tolmács mesterszakját:

  • fordító – egy idegen nyelvvel,
  • fordító – két idegen nyelvvel,
  • tolmács – egy idegen nyelvvel,
  • tolmács – két idegen nyelvvel.


Mivel tapasztalataink szerint a legtöbb végzett fordító és tolmács leginkább a B-nyelvét, és a két szakmából is inkább csak az egyiket használja, indokoltnak tűnik az egy idegen nyelvű, ám mélyebb ismereteket nyújtó képzés elindítása.

Felvételi követelmény

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: bármely alapképzési szak

A mesterképzésbe való belépéshez az első idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga és a másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: saját szavaival megfogalmazott nyelvválasztási nyilatkozat, a választott idegen nyelven megírt motivációs levél és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x