Francia nyelv, irodalom és kultúra MA

Romanisztikai Intézet
Francia Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Ádám Anikó egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Bors Edit egyetemi docens
Titkárság: Ambrosianum, I. em. 226/A
Telefon: (26) 577-000/2881, 2887
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

Tantárgylisták

Tantárgyleírás


Szakképzettség megnevezése

okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


Képzés nyelve

francia


A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika alapképzési szak francia szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű francia nyelv és irodalom szak, valamint a francia nyelvtanár szak
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A francia szakiránytól eltérő korábbi romanisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez a felvételi minimális feltételei a romanisztika alapképzési szak francia szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből 50 kredit.

Szóbeli felvételi

A sikeres felvételihez ajánlott a francia kultúra, történelem, civilizáció és irodalom átfogó ismerete, valamint a romanisztika alapképzési szak francia szakirányának számára megadott olvasmányok és tematikák ismerete.
A felvételiző jelölttől kérünk egy legalább 1, legfeljebb 2 oldalas motivációs levelet francia nyelven.
A motivációs levél alapján a jelöltet francia nyelvű szóbeli vizsgára hívjuk, ahol nem elsősorban ismereteket tesztelünk, hanem készségeket érdeklődési köröket és motivációt. A szóbeli elbeszélgetés során egy adott korpuszból kiválasztott szöveg alapján a jelölt számot adhat francia irodalmi és kulturális érdeklődéséről (a szöveg írójáról, történeti és irodalomtörténeti kontextusáról), valamint egy szintén adott korpuszból kiválasztott szöveget elemezhet nyelvi, nyelvészeti (lexikai, szintaktikai, morfológiai, fonetikai) szempontból.

x