Tanári mesterképzés Franciatanár szakterületi modul

Romanisztikai Intézet
Francia Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Ádám Anikó egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Bors Edit egyetemi docens
Titkárság: Ambrosianum, I. em. 226/A
Telefon: (26) 577-000/2881, 2887
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles franciatanár


Képzési idő

4 félév+1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

Célunk az alapszakon vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.


A felvétel feltétele

Az első tanári szakképzettség bemenetéhez feltétel nélkül elfogadott szakok: romanisztika alapképzési szak francia szakiránya +10 kredit tanárképzési modul, továbbá a francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszak, a főiskolai szintű francia nyelv és irodalom, francia nyelvtanár szakok, az egyetemi szintű francia nyelv és irodalom szak.

Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.
Második tanári képzettség megszerzéséhez elfogadott alapszakok és kreditfeltételek: francia minor program (50 kredit), továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga francia nyelvből és a 10 kredites tanárképzési modul.


Szóbeli felvételi

A sikeres felvételihez ajánlott a francia kultúra, történelem, civilizáció és irodalom átfogó ismerete, valamint a romanisztika alapszak francia szakirány hallgatói számára megadott olvasmányok és tematikák ismerete. (Ezekről bővebb tájékoztatást Karunk honlapján a Felvételizőknek rovatban talál.)

x