Magyartanár

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Megbízott intézetvezető: Dr. Hargittay Emil egyetemi tanár
Szakképzettség-felelős: Dr. Hargittay Emil egyetemi tanár
Titkárság: Anselmianum 104
Telefon: (26)577-000/2954, 2955, 2911
E-mail: irodalom@btk.ppke.hu, nyelveszet@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek → 

Szakképzettség megnevezése
okleveles magyartanár

Képzési idő
4 félév + 1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat

A képzésről
A korábbi tanárképzési modell hagyományainak és legjobb eredményeinek megőrzésével és továbbfejlesztésével olyan tanárképző műhelyt alakítottunk ki, amely az egész ország területéről vonza a magyar nyelv és irodalom szakos tanárnak készülőket.
Ily módon a PPKE tanári mesterképzése olyan tanárokat tud képezni, akik ismereteik és jártasságuk továbbadásával járulnak hozzá az eljövendő generációk neveléséhez és oktatásához, hogy azok a nemzeti kultúra, az irodalom és az anyanyelv a nemzeti azonosságtudat megtartásához annak elengedhetetlen megőrzésével váljanak európai polgárrá.
A tanári mesterszak a szakképzési struktúra kialakításának köszönhetően differenciált munkaerőpiaci igényeket vesz figyelembe. Ezzel a hallgatók számára hatékonyabb felkészülési stratégiákat kínál, és jobban elősegíti egyrészt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket, másrészt magasabb színvonalon készíti fel őket a további szakterületi tudományos karrierre.

Kinek érdemes jelentkezni?
A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: magyar BA + 10 kredit tanárképzési modul.
A korábbi főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom oklevéllel rendelkezők vagy az egyetemi szintű magyar nyelv és irodalom tanári, illetve nem tanári képzésben oklevelet szerzettek tanári mesterszakon folytatott tanulmányaik során.
A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények: bármely BA alapszak magyar BA minor program + 10 kredit tanárképzési modul

Szóbeli felvételi
A bizottság a jelöltek alkalmasságát vizsgálja a következő területeken: a jelölt motivációja, attitűdjei, pedagógiai érzékenysége, empátiája (konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével ill. szerepjátékkal), pedagógiai tájékozottsága (BA tanulmányai és olvasmányai alapján), kommunikációja, fellépése, általános napi tájékozottsága, különös tekintettel az oktatáspolitikára, a neveléssel, oktatással kapcsolatos társadalmi kommunikációra.

x