Szociológia MA

Szociológiai Intézet
Intézetvezető: Prof. Dr. Hidas Zoltán egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. habil. Bögre Zsuzsanna egyetemi docens
Titkárság: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. III/302.
Telefon: 06-1/327-5923
E-mail: szociologia@btk.ppke.hu

Tantárgylisták


Szakképzettség megnevezése

okleveles szociológus


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Célunk felső szintű társadalomtudományi felkészültségű szakemberek képzése. A szociológiai mesterképzés döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, emberi erőforrás és személyügyi, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesít a társadalmi élet különböző (politikai, gazdasági, szociális és egészségügyi, kulturális, a médiához kötődő, egyházi, környezetvédelmi, településgazdálkodási, kutatási, oktatási, és társadalomtervezési és -irányítási stb.) területein. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak hazai és külföldi munkavállalásra és tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Specializációk:

  • Életmódok és devianciák szociológiája
  • Család,- ifjúság- és oktatásszociológia


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociológia, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


Szóbeli felvételi

A jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgát kell tenniük, ami elsősorban az érdeklődés és készségek általános vizsgálatára irányul.

x