Történelem MA

Történettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Őze Sándor egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. M. Kiss Sándor egyetemi tanár
Titkárság: Anselmianum II. e. 203.
Telefon: (06-26) 577-000/2956
E-mail: tortenelem@btk.ppke.hu

Tantárgylisták

Tantárgyleírás


Szakképzettség megnevezése

okleveles történész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A történelem mesterképzésben oktatott szakirányok témájukban és módszerükben lehetőséget biztosítanak az önálló, elmélyült tudományos kutatásra, és a legjobb hallgatók doktori tanulmányokra történő felkészítésére.

Specializációk:

  • krízisek és uralmi technikák
  • társadalom és kultúra a régi Európában


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a jogi képzési terület szakjai.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.

x