Tanári mesterképzési szak Történelemtanár szakterületi modul

Történettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Őze Sándor egyetemi docens
Szakképzettség-felelős: Dr. Őze Sándor egyetemi docens
Titkárság: Anselmianum II. e. 203.
Telefon: (06-26) 577-000/2956
E-mail: tortenelem@btk.ppke.hu

Tantárgylisták, mintatantervek →


Szakképzettség megnevezése

okleveles történelemtanár


Képzési idő

4 félév+1 félév összefüggő egyéni szakmai gyakorlat


A képzésről

Célunk az alapfokon vagy más felsőfokú végzettség keretében megszerzett szakképzettség továbbfejlesztése, hogy a jelölt mind a közoktatásban, mind a szakképzésben, a felnőttképzésben vagy a pedagógiai-kutatási-tervezési feladatokban megfelelően képzett legyen, el tudja látni feladatait, valamint a tanulmányai során a doktori képzésben történő továbbképzésre alkalmas legyen. Tudományos mélységű ismeretei legyenek mind a magyar, mind pedig az egyetemes történelem korszakairól. Felkészült legyen a forráselemzés típusai (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) tekintetében, és sajátítsa el, valamint képes legyen alkalmazni az úgynevezett forrásközpontú történelemtanítás követelményeit. Ismerje a történelemtanítás tartalmi szabályozását, és legyen felkészült a tanári tervezőmunka elméletéből és gyakorlatából (pl. tanterv, tanmenet, óraterv).


A felvétel feltételei

Az első tanári szakképzettség bemenetéhez feltétel nélkül elfogadott szakok: történelem alapszak +10 kredit tanárképzési modul, történelem mesterszak, valamint a korábbi főiskolai szintű történelem szak, egyetemi szintű történelem szak.

Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.

A második tanári szakképzettség bemenetéhez elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények: történelem minor program+10 kredit tanárképzési modul.

x