Anglisztika MA

Angol-Amerikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Pintér Károly, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Cser András, PhD, egyetemi tanár
Titkárság: 1021 Budapest,Tárogató út 2–4. 036-os iroda
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 70 657 63 01
+36 26 375 375/2886 mellék
E-mail: angol@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták→


Szakképzettség megnevezése

okleveles anglisztika mesterszakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


Képzés nyelve

angol


A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet.

Ismerik az angol nyelvű országok irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit.

Képesek az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban és általában a kulturális közéletben alkalmazni megszerzett ismereteiket, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Alkalmasak szakmájuk interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére.

Specializációk:

  • angol irodalom
  • angolo nyelvű irodalmak és kultúrák


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak:


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az anglisztika alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányok alapján anglisztikai ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató ezekből legalább 38 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből.

Szóbeli felvételi

A felvételi beszélgetés témája a jelentkező szakdolgozata, illetve annak tágabb témaköre lesz. A beszélgetés célja továbbá a jelentkező motivációjának és általános anglisztikai tájékozottságának felmérése.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: angol nyelvű motivációs levél, jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról és az alapképzésen készített szakdolgozat.

x