Filozófia MA

Keresztény Filozófiai Intézet
Kutatási igazgató: Dr. Mezei Balázs, PhD, egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Mezei Balázs, PhD, egyetemi tanár
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum ép. 004
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 375 375/2934 mellék
E-mail: filozofia@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →

Szakképzettség megnevezése

okleveles filozófia szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

A képzésről

Szakunk összefogja és a legmagasabb szinten kultiválja a hazai filozófiai kultúra azon vonatkozásait, amelyek egy keresztény-katolikus felsőoktatási intézmény kultúraőrző és kultúrafejlesztő profiljával harmonizálnak. Intézményünk szoros kapcsolatot ápol a világ vezető keresztény-katolikus egyetemeivel Európában éppúgy, mint a tengerentúlon. Nemcsak az általános filozófiai képzést hangsúlyozzuk, hanem az ókori és a középkori filozófiatörténetet, illetve az etikát és a vallásfilozófiát is. Ennek szempontja szakunkon a fenomenológiából adódik, de szervesen átfogja az egész filozófiai gondolkodási hagyományt. Intézetünkben magas szinten oktatjuk és kutatjuk az újkori és a XX. századi gondolkodást. A fenomenológia, a filozófiatörténet és a vallásfilozófia terén sokszínű, elmélyült, tudományosan alapos, a kortárs  gondolkodással összekapcsolódó képzéssel a magas szintű és korszerű ismeretek elsajátítására nyújtunk lehetőséget.

Specializáció:

  • vallásfilozófia


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez, a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 30 kredit a filozófia, az esztétika vagy az etika területekről, továbbá a filozófiai álláspontok szabatos megfogalmazásának és továbbgondolásának képessége.

Szóbeli felvételi

A szükséges ismeretek meglétét a felvételi eljárás során, mintegy 30 perces időkereten belül a felvételiztető tanárok szóban ellenőrzik.
A felvételi vizsgán adott szerzők, illetve szövegek ismerete alapján mérjük fel a jelentkező kompetenciáját és alkalmasságát arra, hogy tanulmányait a filozófia mesterszakon folytassa.

Felvételi témakörök

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x