Magyar nyelv és irodalom MA

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Hargittay Emil, DSc, egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Hargittay Emil, DSc, egyetemi tanár
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum ép. 104.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 577 000/2954 mellék
E-mail: irodalom@btk.ppke.hu, nyelveszet@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →

Szakképzettség megnevezése

Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

A mesterszak számos, a nemzeti kultúra, az irodalom, az anyanyelv kutatásával, a kutatási eredmények egy részének a közművelődés különböző fórumain és a nyelvi kommunikáció tág terein (nyelvtechnológia, fordítás, tolmácsolás) való közvetlen alkalmazásával, a korszerű nyelvi és irodalmi műveltség közvetítésével, kialakításával, népszerűsítésével olyan munkakörök eredményes betöltésére készít fel, amelyeknek mindennapi s magas fokú eszköze a nyelv. A mesterszakon végzettek feladata a nemzeti kultúra színvonalas képviselete, az irodalmi műveltség magas fokú terjesztése is.

Specializációk:

  • állandóság és változás a nyelvhasználatban
  • klasszikus magyar irodalom
  • modern magyar irodalom
  • régi magyarországi irodalom


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 30 kredit amelyből nyelvtudomány legalább 10 kredit, irodalomtudomány legalább 10 kredit.

 

Szóbeli felvételi

A magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakra jelentkezők szóbeli felvételi vizsgát tesznek. Ennek témái: a szakdolgozat rövid ismertetése, a korábbi magyar szakos tanulmányok áttekintése.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, szakdolgozat, jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x