Művészettörténet MA

Művészettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Szakács Béla Zsolt, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Szakács Béla Zsolt, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum ép. 004
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 375 375/2934 mellék
E-mail: muveszettortenet@btk.ppke.hu


Tantárgylisták →


Szakképzettség megnevezése

okleveles művészettörténész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

A mesterszak logikus folytatása a szabad bölcsészet alapszak művészettörténet szakirányának, de lehetőséget biztosít a művészettörténet minor vagy rokon jellegű képzések kiegészítésére is. Elvégzése felkészít a tudományos kutatásra, múzeumi, örökségvédelmi munkára, a műtárgyakkal való foglalkozásra vagy művészettörténeti ismeretterjesztő tevékenységre.

Specializációk:

  • középkori művészet
  • újkori művészet
  • legújabbkori művészet


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet specializációja.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai, a művészeti képzési terület képzőművészeti, iparművészeti alapképzési szakjai.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet specializációjának ismeretköreiből.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, szakdolgozat és jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x