Történelem MA

Történettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Őze Sándor, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Ötvös István, PhD, egyetemi docens
Titkárság: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum ép. 203.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 26 577 000/2956
E-mail: tortenelem@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →


Szakképzettség megnevezése

okleveles történész


Képzési idő

4 félév


A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A történelem mesterképzésben oktatott specializációk témájukban és módszerükben lehetőséget biztosítanak az önálló, elmélyült tudományos kutatásra, és a legjobb hallgatók doktori tanulmányokra történő felkészítésére.

Specializációk nappali tagozaton:

  • Közép-Európa
  • kulturális örökség története és gyakorlata
  • örmény tanulmányok

Specializációk levelező tagozaton:

  • Közép-Európa
  • kulturális örökség története és gyakorlata

 

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a jogi képzési terület szakjai.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentum: motivációs levél, jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tanulmányaikról.

x