A Kazinczy-verseny országos döntője Esztergomban 2017. május 9.

A PPKE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kara 2017. május 5-én immáron 3. alkalommal rendezte meg esztergomi képzési helyén a felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének országos döntőjét.

A döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehettek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A szakemberekből álló rangos zsűri a szabadon választott és a kötelező szövegek értő előadása nyomán 11 hallgatónak adományozott Kazinczy-érmet. A verseny győztese Márta Renátó ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatója lett.


A zsűri elnöke: 

Dr. Bóna Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest)


A zsűri tagjai: 

Dr. Bauko János (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)

Dr. Havas Judit (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)

Dr. Merényi Hajnalka (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest)

Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya (PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Dr. Szabó Elődné Dr. Molnár Ildikó (Kazinczy-díjas beszédtanár)

Vakula Tímea (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest)


Kazinczy-díjban részesültek:
 

Versenyző neve

Felsőoktatási intézmény neve

Felkészítő tanár neve

Márta Renátó

ELTE Bölcsészettudományi Kar

Szurmik Zoltán

Kanyó Fruzsina

Újvidéki Egyetem, Szerbia

Katona Edit

D. Nagy Gábor
Bence

Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar

B. Fejes Katalin

Csuvarszki Nóra

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

Pölcz Ádám

Végső Sára

Kaposvári Egyetem

Dr. Laczkó Mária

Juhász Dóra

Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola

Dr. Bóna Judit

Martus Dorina

Szegedi Tudományegyetem BTK

B. Fejes Katalin

Csölle Stefánia

Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem

Dr. Bauko János

Mészáros Éva
Katalin

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- 
és Társadalomtudományi Kar 
Vitéz János Tanárképző Központ

Nábrádiné
dr. Jurasek Ibolya

Szabó Lívia

Széchenyi István Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar

Szemánné Deme
Andrea

Reéb Zsófia

ELTE Természettudományi Kar

 


Különdíjak

Esztergom Város különdíját kapja:

Szanyó Veronika, Kaposvári Egyetem, felkészítő tanár: Dr. Laczkó Mária 


A Magyar Suzuki Zrt. különdíját kapja:

Borszuk Adrienn, ELTE Bölcsészettudományi Kar, felkészítő tanár: Dr. Markó Alexandra 


A szövegmondó verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése, továbbá, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.

A versenyszabályoknak megfelelően a délelőtt folyamán, a szabadon választott szövegek felolvasására került sor, válogatni elsősorban a 2021. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből lehet. Délután a zsűri által kiválasztott kötelező szöveg hangzott el, a felkészülésre a versenyzők 20 percet kaptak.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai a jó szövegértés, a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő értő tolmácsolás, a jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok tiszta ejtése, a helyes hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, valamint a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása.

A zsűri elnöke a verseny értékelésekor kiemelte a változatos szövegválasztást, a klasszikus írók mellett a modern szerzők megjelenését, az értő és értető előadásmódot, dicsérte a döntően tiszta artikulációt, a hallgatók eseményhez illő megjelenését, majd néhány visszatérő hangsúlyozási és dallamformálási hibára hívta fel a versenyzők figyelmét.

Örvendetes és bizakodásra okot adó tény, hogy a verseny népszerűsége a 45 év alatt töretlen, idén is 34 versenyző mérte össze tudását – közülük hatan az országhatáron túlról –, és örülhetett az értékes ajándékoknak.

x