A CEEPUS-ról

A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) a közép-európai egyetemek számára létrehozott multilaterális alapú csereprogram. A program lehetővé teszi, hogy a részt vevő országok felsőoktatási intézményei vendégtanárokat fogadjanak, hallgatókat cseréljenek, illetve nyelvi és szakmai kurzusokat, vala­mint nyári egyetemeket szervezzenek, ezzel is elősegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítését és bővítését. A program hálózati együttműködésre épül, vagyis egy közös tudományos témában legalább 3 CEEPUS ország 3 intézménye alakít egy egységet, vagyis hálózatot. (Szemben az Erasmus program kétoldalú együttműködéseivel.)

Karunk a 2018/19-es tanévben 5 hálózat tagja:

 • CIII-CZ-0029-14-1819 "Idea of Europe in European culture, history and politics”

Ennek a hálózatnak megalakulása óta vagyunk tagja. A hálózat főleg az Európa tanulmányokra, jelenkori (főleg 1945 utáni) történelemre, politológiára, szociológiára, kommunikációra fókuszál. A téma sokrétűsége miatt a partneregyetemek legkülönbözőbb tanszékei vesznek részt a hálózatban. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy mi is különböző tudományterületekről küldjünk és fogadjunk hallgatókat és oktatókat, akiknek kutatási témája vagy érdeklődési területe kapcsolódik a hálózat témájához.

 • CIII-HU-0809-06-1819 „FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe”

  A PPKE által koordinált hálózat öt közép-európai egyetem Romanisztikai Intézetének, illetve valamely tanszékének összefogásából született, és rendszerint évente egy-egy partneregyetemmel bővül. A  hálózat célja, hogy rávilágítson azokra a kapcsolódási pontokra, amelyek az újlatin nyelvű kultúrák és Közép-Európa között fennállnak, hiszen erre a területre azok jelentős befolyással bírtak - elég csak a reneszánszra gondolnunk. Ezen kívül - mivel az angol nyelv dominanciája egyre inkább érvényesül - a „kisebb” nyelvek közötti kapcsolat felértékelődik, ugyanis fontos nyelvészeti, oktatási és kulturális kérdéseket vet fel és próbál megválaszolni hozzájárulva ezzel a különböző kultúrák közötti kommunikáció fejlődésében, valamint megőrzésében. A hálózat saját honlapja itt érhető el.

 • CIII-HU-1306-01-1819 "Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy"
  A szintén intézményünk által koordinált, a 2018/19-es tanévben újrainduló hálózat hat közép-európai egyetem Történettudományi Intézetének együttműködéseként jött létre. A hálózat célja, hogy elősegítse azokat a kutatásokat, amelyek a Habsburg Monarchia időszakának vallási és etnikai kisebbségeivel foglalkoznak. A kutatási fókusz miatt elsősorban MA hallgatók és doktoranduszok jelentkezését várjuk. A hálózat saját honlapja itt érhető el.
   
 • CIII-AT-0037-14-1819 "Slavic Philology and Its Cultural Contexts"

A hálózat célja, hogy elősegítse a szlavisztika szakos hallgatók anyanyelvi környezetben való tanulását, valamint a választott nyelv kultúrájának, szokásainak megtapasztalását.

 • CIII-RO-0814-06-1819 "Red de Hispanistas de Europa Central"

  Spanyol nyelvvel és spanyol nyelvű irodalommal foglalkozó oktatók-kutatók közép-európai hálózata

  A hálózat jelenleg hét közép-európai ország 19 egyetemének közös munkáján alapul, olyan oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak kíván együttműködési lehetőséget nyújtani, akik spanyol és spanyol-amerikai kultúrával, történelemmel, irodalommal, és más ehhez kapcsolódó tudományterületekkel foglalkoznak. A hálózatban létrejött és létrejövő együttműködések nem csak azt teszik lehetővé, hogy a hallgatók és az oktatók különböző típusú mobilitásokban vegyenek részt, hanem a partneregyetemek nyári egyetemet, konferenciákat is szerveznek, közös kutatásokban vesznek részt, közös képzésekben gondolkodnak. Emellett a hálózat saját tudományos folyóirattal is rendelkezik, amely folyamatos publikálási lehetőséget biztosít a hálózat partnereinek, illetve tudományos holdudvaraiknak (a Colindancias című folyóiratot a hálózat megálmodója ésvezetője, Ilinca Ilian alapította). A hálózat partneregyetemeinek oktatói és koordinátorai folyamatosan együttműködnek és tartják egymással a kapcsolatot, a cél egy nagy, határokon átívelő közép-európai hispanisztika tanszékként való működés, amely mindig nyitott újabb partnerek felvételére és közös projektek megvalósítására.

   

 

 

x