Leuveni Tanulmányi Alap 2017. április 4.

Ösztöndíj mesterképzésben végzős és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatóinak, valamint 40 éven aluli oktatóinak továbbképzési és kutatási célra a Leuveni Katolikus Egyetemen. Jelentkezési határidő: 2017. április 28. 14 óra.

A Tanulmányi Alap célja, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mesterképzésben végzős és posztgraduális képzésben résztvevők hallgatóinak, valamint 40 éven aluli oktatóinak továbbképzési és kutatói lehetőséget biztosítson a Leuveni Katolikus Egyetemen.

A Tanulmányi Alap legfőbb szerve a Kuratórium, amelynek elnöke Dr. Fodor György.

A Kuratórium tagjai:

  • Dr. Szuromi Szabolcs, DSc.
  • Dr. Martonyi Éva
  • Dr. Puskás Attila
  • Dr. Szabó Marcel

A Tanulmányi Alap néhai alapítója P. Muzslay István SJ, a Leuveni Katolikus Egyetem ny. tanára, fő védnöke Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke.

A tanulmányi tartózkodás lehetséges időtartama:

  • 2 fő részére 3 hónap
  • vagy 1 fő részére 6 hónap.

Ösztöndíj: 500 euró/hó.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. beszámoló az eddigi tanulmányokról,
2. tanulmányi terv angol nyelven minimum egy A4-es oldal terjedelemben. A tanulmányi tervnek a következő elemeket kell tartalmaznia:
a. az eddigi kutatás rövid leírása (irodalmi jegyzékkel);
b. a tervezett disszertáció/publikáció tematikája;
c. a tervezett disszertáció/publikáció tudományos kontextusa és háttere;
d. a tervezett disszertáció/publikáció szerkezete;
e. a tervezett disszertáció/publikáció metodológiája;
f. külön lapon: az eddig olvasott szakirodalom;
g. külön lapon: legalább 15 olyan mű (könyv, cikk, stb.) könyvtári jelzettel együtt, amely Magyarországon nem található meg, de Leuvenben igen (Tanulmányozza a leuveni könyvtár katalógusát!)
VAGY: legalább öt olyan indok, ami igazolja, hogy a kutatás kizárólag Leuvenben végezhető;
3. ajánlás a kuratórium egyik tagjától,
4. tanárok esetében egy, a munkáltató (dékán) által adott nyilatkozat. amelyben beleegyezik abba, hogy a jelölt 3-6 hónapra eltávozzon a karról;

Kérjük, beadványában jelölje meg, hogy a 2017/18-as tanév őszi vagy tavaszi félévét kívánja-e megpályázni.

A pályázatok jóváhagyása a Kuratórium elnökére tartozik.

A nyertes pályázó tanulmányi tartózkodása végén köteles min. két A4-es oldal terjedelemben beszámolót készíteni a végzett munkájáról, valamint előadást tartani a Collegium Hungaricum diákjainak.

A pályázat leadási határideje 2017. április 28. 14 óra.
Leadás helye: Központi Külügyi Igazgatóság (Budapest, Horánszky u. 20. 2. em. 203).
Érdeklődni az international.office@ppke.hu e-mail címen lehet.

x