Swiss European Mobility Program pályázat a 2017/2018-as tanévre 2017. április 7.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói és oktatói részére a 2017/2018-as tanév őszi és tavaszi félévére két svájci egyetemre is.

Oktatói pályázat

I. Általános tudnivalók

 • A kiutazás célja a Lausanne-i vagy Fribourg-i Egyetemen végzett oktatás és tapasztalatcsere.
 • A Swiss European Mobility Program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi oktatáshoz, amely azonban nem fedezi az oktató összes költségét. Az ösztöndíj mértéke: 170 CHF / munkanap és utazási nap; valamint maximum 600 CHF utazási költség.
 • A program keretében kiutazó oktatók minimum 8 tanítási órát és legalább 2, legfeljebb 14 napot tölthetnek el a partneregyetemeken.
 • A külföldi oktatási tevékenységet 2017. június 1. és 2018. szeptember 30. között kell megvalósítani.
 • A partnerintézményben tartandó órákról a pályázó köteles előzetesen megállapodni a fogadó féllel.
 • Oktatói mobilitás keretében a Lausanne-i Egyetemre Kar valamennyi oktatója pályázhat, míg a Fribourg-i Egyetemre az Olasz Tanszék, a Történettudományi Intézet, a Régészettudományi Intézet és a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet oktatói pályázhatnak.


II. Kik pályázhatnak?

 • a PPKE oktatói (de előnyt élveznek a teljes állású oktatók)
 • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy lakóhelye szerinti országba
 • legalább C1-es francia nyelvtudással rendelkezők, de bizonyos esetekben az angollal is lehet, mellyel kapcsolatban a International@unil.ch, illetve az International@unifr.ch e-mailcímen kell érdeklődni
 • jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik korábban még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban.


III. A pályázati anyag részei:

 • géppel kitöltött pályázati adatlap és munkaterv
 • a partnerintézmény fogadólevele (eredeti vagy szkennelt)
 • nem magyar állampolgárságú pályázó esetén tartózkodási engedély másolata


IV. Az értékelés szempontjai:

Célunk élő kapcsolatok fenntartása a partnerekkel, valamint további együttműködések (pl. Erasmus+ projektek – Stratégiai Partnerségek, közös képzések – közös kutatások, Excellence Programme) létrehozása. Ezért elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, amelyek az oktatási tevékenység mellett erre is kiterjednek.


V. Megjegyzések:

 • Csak olyan külföldi oktatói tevékenység támogatható, amely beépíthető a fogadó intézmény tanrendjébe.
 • Kutatási tevékenységet nem tudunk támogatni.
 • Csak a hiánytalanul benyújtott, időben beérkezett, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el!
 • Az ösztöndíjakról a kari Erasmus Bizottság dönt.
 • Ha az ösztöndíjat elnyert oktató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie!
 • A pályázatok eredményéről levélben, valamint elektronikus úton is küldünk tájékoztatást. Eredmények 2017. május végén várhatóak.


Pályázat leadása

 • A pályázati anyagot a Kar Nemzetközi Osztályán (1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 003) kell leadni személyesen vagy postai úton a lent megadott határidőre. FIGYELEM! A postai úton benyújtott pályázatoknak a határidőig kell beérkezniük. Emailben NEM lehet a pályázatot beküldeni.
 • A pályázat leadásának határideje: 2017. május 11. 16 óra
 • További információ az international.office@btk.ppke.hu címen kérhető.

 

Hallgatói pályázat

I. Általános tudnivalók

 • A program keretében a hallgatóknak a Lausanne-i és Fribourg-i Egyetemen nyílik lehetőségük féléváthallgatásra.
 • A Swiss European Mobility Program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi tanulmányokhoz, amely azonban nem fedezi a hallgató összes költségét. Az ösztöndíj összege: 2100 CHF / szemeszter.
 • A nyertes hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjra.
 • A tanulmányi mobilitás időszaka 5 hónap.
 • Hallgatói mobilitás keretében a Lausanne-i Egyetemre Kar valamennyi hallgatója pályázhat, míg a Fribourg-i Egyetemre az Olasz Tanszék, a Történettudományi Intézet, a Régészettudományi Intézet és a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet hallgatói pályázhatnak. A pályázás előtt tájékozódni kell az elérhető kurzusokról: https://www.unil.ch/international/home/menuguid/etudiantes-dechange.html, illetve http://www.unifr.ch/uni-info/en/index/mobility
 • A két szakos hallgatók esetében egyszerre csak egy szakról lehet jelentkezni, ami lehet a főszak vagy a minor is.


II. Kik pályázhatnak?

 • a PPKE beiratkozott hallgatói
 • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (az utazás félévében)
 • legalább két lezárt félévvel rendelkezők (első évfolyamosok is pályázhatnak, de csak akkor utazhatnak, ha abszolválják a második félévet is)
 • legalább B2 francia nyelvtudással bírók (további információ: http://www.unil.ch/cvac/en/home/menuinst/faq/quel-est-mon-niveau.html, illetve http://134.21.213.189/uni-info/en/index/language), de bizonyos esetekben az angollal is lehet (további információ: http://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/etudiantes-dechange/informations-academiques.html, illetve http://134.21.213.189/uni-info/en/index/language)
 • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára, vagy Magyarországon érvényes letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye szerinti országba.
 • a két legutóbbi félév közös tanulmányi átlaga minimum 3,8
 • jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus tanulmányi vagy szakmai gyakorlati ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban


III. A pályázati anyag részei:

 • géppel kitöltött pályázati adatlap
 • Egy gépelt oldal terjedelmű, magyar és az oktatás nyelvével megegyező (angol vagy francia) nyelvű motivációs levél, amely tartalmazza a külföldi út tervezett szakmai programját.
  Kérjük, a motivációs levélben mindenképpen térjen ki az alábbi pontokra:
  • Mi a program szakmai jelentősége a pályázó számára?
  • Miért érdemes az adott egyetemen teljesíteni az adott tanulmányi programot, illetve az a program a hazai megfelelőjéhez képest milyen előnyökkel jár?
  • Milyen szakmai és karrierbeli következményekkel és hatásokkal jár a pályázó számára a program teljesítése?
 • legutóbbi két lezárt aktív félév indexmásolata
 • nyelvtudást igazoló okirat másolata (nyelvvizsga bizonyítvány, nyelviskolai- vagy PPKE tanszéki igazolás, érettségi bizonyítványban lévő nyelvvizsga bizonyítvány, stb.)
 • online elkészített European Language Passport
 • nem magyar állampolgárságú pályázó esetében tartózkodási/letelepedési engedély másolata
 • egyéb dokumentumok:
  • igazolás egyéb szakmai tevékenységekről
  • évhalasztók esetén az erről szóló dékáni engedély


IV. Az értékelés szempontjai:

Célunk, hogy külföldi tanulmányútra jó képességű és rátermett hallgatók utazhassanak.

A pályázatok bírálata az Erasmus+ Program irányelvei alapján történik. Az elbíráláskor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • tanulmányi eredmény,
 • nyelvismeret
 • motivációs levél,
 • tudományos és szakmai tevékenység,
 • nyertes TDK dolgozat, vagy más kiemelkedő eredmény,
 • releváns szakmai gyakorlat (ha van),
 • mentori munka,


FIGYELEM! Felsőbb éves hallgatók és azok, akik nem vettek még részt Erasmus mobilitási programban az elbírálás folyamán előnyt élveznek. A Solidalitas Tehetséggondozási Programban való részvétel szintén előnyt jelent.


V. Megjegyzések:

 • Csak a hiánytalanul benyújtott, időben beérkezett, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el!
 • Az ösztöndíjakról a kari Erasmus Bizottság dönt.
 • A képzési programokról, kurzuslehetőségekről további információt az egyetemek honalpjain találnak.
 • Az ösztöndíjat elnyert hallgató a már folyó képzésében az ösztöndíj végéig az abszolutóriumot nem kérheti ki.
 • Ha az ösztöndíjat elnyert hallgató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie!
 • A pályázatok eredményéről levélben, valamint elektronikus úton is küldünk tájékoztatást. Eredmények 2017. május végén várhatóak.


VI. Pályázat leadása:

 • A pályázati anyagot a Nemzetközi Irodában (1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 0013) kell leadni személyesen vagy postai úton a lent megadott határidőre. FIGYELEM! A postai úton benyújtott pályázatoknak a határidőig kell beérkezniük. Emailben NEM lehet a pályázatot beküldeni.
 • A pályázat leadásának határideje: 2017. május 11. 16 óra
 • További információ az international.office@btk.ppke.hu címen kérhető.
x