Szakmai gyakorlati ösztöndíj 2013. október 2.

A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott gyakorlaton részt vevő hallgatók juttatása

Az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az adott szak képzési
helyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a
szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság legalább az 50 km.

Rendelkező szabályzat: HTJSZ

x