Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019 2018. április 26.

Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pályázati felhívása

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlásra és a pályán tartás támogatására. Az ÚNKP ösztöndíjpályázatai olyan, a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatóit, valamint doktorjelöltjeit és 45 év alatti oktatóit, kutatóit támogatják, akik kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet végeznek, abban kiváló teljesítményt nyújtanak.

A program célja, hogy minden tudomány és művészeti területen támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán történő elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló, fiatal kutatók és alkotók munkáját.

A 2018/2019. tanévben az ÚNKP keretében az alábbi programokra nyílik pályázati lehetőség:

  • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
  • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
  • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj,
  • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj,
  • "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj.


A programokhoz tartozó felhívás, valamint a kiírások teljes dokumentációja az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján érhető el. A pályázati felhívás leírása ITT olvasható, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok közvetlenül itt érhetőek el.

A pályázatok végső benyújtási határideje:
I. Alapképzés és Mesterképzés kategóriában: 2018. május 10.
II. Doktorandusz-doktorjelölt kategóriában: 2018. május 10.
III. Bolyai+ kategóriában: 2018. május 10.
IV. "Tehetséggel fel!" kategóriában: 2018. június 13.


Az ÚNKP pályázatok Egyetemünkre postai úton nyújthatók be, az alábbi címre postázva:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválósági Program" megjelölést.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként postázva történhet. A kizárólag elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!


Benyújtandó dokumentumok:

I. Alapképzés és Mesterképzés kategória:
1. Papír alapon, 1 példányban: Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, valamint
2. CD-n vagy DVD-n, 2 példányban: nem újraírható CD-n, vagy DVD-n szkennelve az 1. pontban meghatározott dokumentumokat (Pályázati Adatlapot szerkeszthető formátumban is), valamint a

  • tanulmányi eredményről szóló igazolás hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve,
  • a pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció,
  • nyelvtudást igazoló dokumentum (amennyiben releváns),
  • felsőoktatási intézményi igazolás a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban történő 5 hónapos részvételről (amennyiben releváns).


Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes. Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

II. Doktorandusz-doktorjelölt kategória:
1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva.
2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók az 1. pontban meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap szerkeszthető formátumban is), továbbá a pályázat benyújtását megelőző 5 év tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció.

III. Bolyai+ kategória:
1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés.
2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók az 1. pontban meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap, valamint az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szerkeszthető formátumban is).

IV. "Tehetséggel fel!" kategória:
1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá a vonatkozó Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredmény(ek)ről szóló igazolás.
2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók a vonatkozó pályázati kiírás 12.2.1. pontjában meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap szerkeszthető formátumban is).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n vagy DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a Zeneakadémiára megérkezett, valamint hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes. Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatók el: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG.


Kérdés esetén a pályázók a központi ÚNKP ügyintézőket kereshetik az alábbi elérhetőségeken:

ÚNKP központi pályázati ügyintézők:

Név Telefonszám E-mail cím Ügyfélfogadási idő
Kováts Gergely +36705298665 unkp@ppke.hu  minden nap
9:00–12:00
Mészáros Edit +36705298665 unkp@ppke.hu  minden nap 9:00–12:00
x