FIGYELMEZTETÉS ZÁRÓVIZSGA LETÉTELÉRE 2018. február 22.

Figyelmeztetés záróvizsga letételére a tanulmányaikat 2006. szeptember 1. előtt megkezdő, végbizonyítványt szerzett, de záróvizsgát nem tett hallgatóink számára

Tisztelt Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket a Nemzeti Felsőoktatási Törvény hatályos 112. § (5a) bekezdésére:

2011. évi CCIV. tv. 112. § (5a) Azok a volt hallgatók, akik 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat 2018.  szeptember 1-ig változatlan szakmai követelmények és változatlan vizsgarend keretében tehetik le záróvizsgájukat. E határidőt követően záróvizsga nem tehető.

Tanulmányi Osztály

x