Szakdolgozat – záróvizsga

Szakdolgozatok leadási határideje: 2019. április 15.

A szakdolgozatokat a hallgatók a képzési helyükön, tanulmányi előadójuknál adhatják le ügyfélfogadási időben.

2019. április 15-én a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási ideje a következő:

Piliscsaba              

Budapest/Sophianum  

Budapest/Tárogató út  

Esztergom          
9 - 12 óra között
13 – 18 óra között
9 - 12 óra között
13 – 18 óra között
9 - 12 óra között
13 – 18 óra között
9 - 12 óra között

 

Az esztergomi képzési hely hallgatói 13 - 18 óra között Piliscsabán is leadhatják a szakdolgozatukat.

A szakdolgozatról a TVSz 40. § , illetve a Bölcsészettudományi Kar kiegészítő és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 17. § rendelkezik.

A szakdolgozat benyújtása nem jelent automatikusan záróvizsgára való jelentkezést is! Záróvizsgára külön kell jelentkezni.

Szakdolgozat-leadás:

  • Csak az nyújthat be szakdolgozatot, aki a TVSz Kiegészítő és Átmeneti Rendelkezések 17. § alapján szakdolgozat nyilvántartólapot nyújtott be.*
  • A szakdolgozat benyújtása egy bekötött papíros példány beadásával és a szakdolgozat Neptun rendszerbe történő feltöltésével valósul meg.
  • A papíros bekötött példánynak tartalmaznia kell a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat kizárólagosan saját szellemi terméke, illetve elkészítéséhez csak az abban feltüntetett forrásokat, és csak a feltüntetett mértékben használta, továbbá a dolgozatot korábban más szakdolgozatként nem nyújtotta be.
  • A nyomtatott példányhoz csatolni kell a témavezető által aláírt „Igazolás – szakdolgozat benyújtásához" nevű formanyomtatványt. Letöltés →
  • Csak eredeti igazolás fogadható el (másolt, elektronikus úton küldött és nyomtatott nem.)
  • A szakdolgozat bekötött példánya csak akkor fogadható el, ha a hallgató előzőleg feltöltötte a szakdolgozatát a Neptun rendszerbe. A szakdolgozatot PDF formátumban kell feltölteni. A feltöltendő fájl nevének tartalmaznia kell a hallgató nevét, a kar kódját, a szakját és a témavezető nevét. Pl: Teszt Elek, BTK, Anglisztika, Dr. Oktató Péter.
  • A szakdolgozat feltöltése a Neptun rendszerben:
  • Tanulmányok – Szakdolgozat/Szakdolgozat-jelentkezés/Szakdolgozat feltöltése gomb. Megnyomása után meg kell adni a szakdolgozat címét, majd a Fájl feltöltése gombbal kiválasztani a megfelelő állományt a saját gépről. A Fájlok mentése gomb után visszajelző üzenet jelzi, ha a feltöltés sikeres volt. Ha van feltöltött szakdolgozat, a Szakdolgozat megtekintése gomb aktívvá válik és megtekinthető a dokumentum. Hallgatói webről nem törölhető a feltöltött szakdolgozat.


*(Kérjük, hogy a szakdolgozat-nyilvántartólap (címbejelentő) eredeti példányát hozza magával. A Kari Tanács 2009 novemberében megszüntette a Kar minden szakára és hallgatójára vonatkozó szakdolgozati címbejelentési határidőt. A KARI határidő eltörlésétől függetlenül az egyes szakok továbbra is előírtak belső címbejelentési határidőket saját hallgatóik számára. A szak adminisztrációjának a feladata ezek ellenőrzése és szükség esetén szankcionálása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a hallgató a szak által előírt időpontnál később adta le címbejelentőjét, akkor a szaknak jogában áll megtagadni a szakdolgozat benyújtásához szükséges témavezetői és / vagy szakfelelősi aláírást.)


Záróvizsga-jelentkezés határideje: 2019. május 1. szerda 12:00

Bővebb információ: TVSz 41.§, BTK Kari kiegészítő rendelkezések: 18. §.

A 2015/16. tanév I. félévétől a záróvizsga-jelentkezés Neptunon keresztül, elektronikusan történik. 2018/19. tanév II. félév (határidők)

Szakdolgozat-leadás határideje: 2019. április 15.

Záróvizsga-jelentkezési időszak: 2019. április 25. csütörtök 09:00 – 2019. május 1. szerda 12:00

x