Szakdolgozat – záróvizsga

Szakdolgozatok leadási határideje: 2017. április 18.

A szakdolgozatokat a hallgatók a képzési helyükön, tanulmányi előadójuknál adhatják le ügyfélfogadási időben.

2017. április 18-án a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási ideje a következő:

Piliscsaba              

Budapest/Sophianum  

Budapest/Tárogató út  

Esztergom          
9 - 12 óra között
13 – 18 óra között
9 - 12 óra között
13 – 18 óra között
9 - 12 óra között
13 – 16 óra között
9 - 12 óra között

 

A Tárogató úti hallgatók 16 - 18 óra között a Sophianumban, az esztergomi képzési hely hallgatói 13 - 18 óra között Piliscsabán is leadhatják a szakdolgozatukat.

A szakdolgozatról a TVSz 40. § , illetve a Bölcsészettudományi Kar kiegészítő és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 17. § rendelkezik.

A szakdolgozat benyújtása nem jelent automatikusan záróvizsgára való jelentkezést is! Záróvizsgára külön kell jelentkezni.

Szakdolgozat leadás:

  • Csak az nyújthat be szakdolgozatot, aki a TVSz Kiegészítő és Átmeneti Rendelkezések 17. § alapján szakdolgozat nyilvántartólapot nyújtott be.*
  • A szakdolgozatokat egy kötött, egy fűzött, egy CD lemezre írt példányban kell benyújtani. A beborítékolt CD lemezt kérjük a kötött dolgozat hátsó, belső borítójára ragasztani.
  • A benyújtandó szakdolgozathoz csatolni kell a témavezető által aláírt „Igazolás – szakdolgozat benyújtásához" nevű formanyomtatványt /letölthető: innen)
  • Csak eredeti igazolás fogadható el (másolt, elektronikus úton küldött és nyomtatott nem.)
  • A benyújtandó szakdolgozathoz csatolni a saját nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat kizárólagosan saját szellemi terméke, illetve elkészítéséhez csak az abban feltüntetett forrásokat, és csak a feltüntetett mértékben használta, továbbá a dolgozatot korábban más szakdolgozatként nem nyújtotta be.

 

*(Kérjük, hogy a szakdolgozat nyilvántartólap (címbejelentő) eredeti példányát hozza magával. A Kari Tanács 2009 novemberében megszüntette a Kar minden szakára és hallgatójára vonatkozó szakdolgozati címbejelentési határidőt. A KARI határidő eltörlésétől függetlenül az egyes szakok továbbra is előírtak belső címbejelentési határidőket saját hallgatóik számára. A szak adminisztrációjának a feladata ezek ellenőrzése és szükség esetén szankcionálása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a hallgató a szak által előírt időpontnál később adta le címbejelentőjét, akkor a szaknak jogában áll megtagadni a szakdolgozat benyújtásához szükséges témavezetői és / vagy szakfelelősi aláírást.)


Záróvizsgára jelentkezés határideje: 2017. május 1. (hétfő)

Bővebb információ: TVSz 41.§, BTK Kari kiegészítő rendelkezések: 18. §.

A 2015/16. tanév I. félévétől a záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül, elektronikusan történik. 2016/17. tanév II. félév (határidők)

Szakdolgozat leadás határideje: 2017. április 18.

Záróvizsgára jelentkezési időszak: 2017. április 25-től május 1-ig.

x