A tehetséggondozási program alprogramokból áll. Az alprogramok indítása és megszűntetése a Tehetségtanács joga és feladata. A 2016/2017-es tanévtől a Sodalitas tehetségprogram három alprogramja:

A STUDIUM kutatói alprogram a különböző tudományterületeken kutatói ambícióval és megfelelő felkészültséggel rendelkező hallgatók aktív bevezetését szolgálja a tudományos kutatás világába.

A SCRIPTORIUM kutatói alprogram egyéni bevezetést, illetve orientációs lehetőséget nyújt a bölcsészettudományok kutatásaiba egy sajátos szempont, a kézirat és a kéziratosság világának bemutatásával és megközelítésével.

A KREATÍV ÍRÁS alprogram a hallgatók íráskészségét, kommunikációs képességét kívánja növelni, fantáziáját erősíteni, irodalomtörténeti tudását gyarapítani, az élet és irodalom kapcsolatát világossá tenni. Írni, olvasni, bonyolult dolgokról beszélni, érvelni tanítani őket, az irodalomról alkotott képüket flexibilisebbé tenni.

A program részletes leírása

Felvételi eljárás
A jelentkezés feltételei: min. 4,00-es átlag az előző aktív félév végén, lezárt előző félév igazolása, motivációs levél, oktatói ajánlás. A SCRIPTORIUM és STUDIUM kutatói alprogramra jelentkezőknek kutatási tervet is kell küldeniük.

A kutatói alprogramok esetén előnyt jelent az OKTV-részvétel, ill. bármilyen országos középiskolai versenyen való részvétel, a konferencia-látogatás, konferencia-előadás, nyelvvizsga igazolása. Jelentkezést és pályázati anyagot benyújtani e-mailben van lehetőség, szkennelt anyagokkal a fejes.janos@btk.ppke.hu  címen, 2020. december 6-án 12.00-val bezárólag. A programban a hallgatók közül azok vehetnek részt, akiket a Kar Tehetségtanácsa személyes elbeszélgetés alapján arra méltónak tart.

A benyújtandó anyag elemei:

  • Szakmai önéletrajz
  • Témavezetői ajánlás
  • Az utolsó két lezárt félév eredményigazolása
  • Studium és Scriptorium program esetén kutatási terv
  • Egyéb igazolások (konferencia előadás, nyelvvizsga, stb.)


Követelményrendszer

A programban résztvevő hallgató számára kötelező a kurzus óráinak látogatása és a kollokvium. Romló teljesítmény esetén (tanulmányi átlag leromlása) a hallgató a programból kizárható. A hallgató teljesítményét alapszakja tanulmányi átlagával, a tehetségprogramban végzett munkájának (előadás+szeminárium) tanulmányi átlagával, és ezek összehasonlításával lehet mérni. Az alprogram kurzusait leadni, az alprogramból kilépni a Tehetségtanácshoz intézett kérvénnyel és az időközben kapott ösztöndíjak, támogatások visszafizetésével lehet.

A tehetségprogram óráinak ideje és helyszíne
Az alprogramok kurzusai a járványhelyzethez igazodva kerülnek megvalósításra a 2020/2021/2 félév rendelkezéseinek megfelelően online vagy offline formában.

A tehetségprogram által nyújtott előnyök
Az adott képzési ciklusban kiemelkedő teljesítményt mutató hallgatók számára a Kar speciális esélyt teremt a következő képzési ciklusba való felvételre.
A Kar a hallgató tudományos tevékenységét a képzés befejeztével a diplomához csatolt tanúsítvánnyal ismeri el. Ezen túl a tanszékek figyelembe veszik az Erasmus pályázat ajánlásának összeállításakor is és a tehetségprogramban részt vevő hallgatók előnyt élveznek a kiválósági programokra (IRUN Excellence program) való jelentkezés során. A programban történő részvétel a doktori képzésbe történő felvétel során is előnyt jelenthet. A program végén a hallgatók kutatási eredményeik bemutatására publikációs lehetőséget kapnak.


Kapcsolat

Fejes János
programkoordinátor
+36 1 235 3033
fejes.janos@btk.ppke.hu

 

Postacím:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.
1088

 

2020.01.10

x