Megjelent a Studium tanulmánykötet

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Sodalitas tehetséggondozási programját 2015 elején hívta életre a Kar vezetése. Az akkor a programba felvett hallgatókat különböző iskolákba soroltuk tudományáguk, kutatási területük szerint. A három féléves program végén 2016. április 22-én a Sophianumban megrendezett szümpozionon 15 perces előadások keretében mutatták be a hallgatók azokat az eredményeket, melyeket ebben az időszakban tudományos kutatásaik keretében elértek. Az ott elhangzott húsz előadásból 19 most szerkesztett formában jelent meg.

A Studium tanulmánykötet három fejezetre tagolódik a három különböző iskolának megfelelően. Az első fejezetben négy irodalomtudományi tanulmány, a másodikban nyolc történelemtudományi és három művészettörténeti tanulmány, végül a harmadikban három szociológiai témájú és egy, a belga államreformmal foglalkozó írást olvashatunk.A szerzőknek ezúton is gratulálunk magas színvonalú, olvasmányos írásaikhoz, és további kutatásokra, tudományos tevékenységre bíztatjuk őket!

MP

 

A kötet megjelenését a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKTM-16-0004 kódjelű pályázata támogatta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x