Tematikák, segédanyagok

Autumn term 2021

This page is for our current courses only. For outdated/currently unadvertised courses, go to Archívum. For the general course descriptions of all courses in Hungarian and English (for the purpose of, e.g., credit transfer / kreditátvitel), go to Tantárgyleírások.

Utolsó frissítés: 2021.09.29.


Useful links:

For courses conducted by the following instructors, see their separate pages:

Zsolt Almási   BBK   András Cser   Kinga Földváry      
Károly Pintér   Ágnes Piukovics   Gabriella Reuss   Péter Szigetvári

For courses conducted by the following instructors, see the courses' LMS platforms:

János Barcsák (Neptun Meet Street)   Tamás Karáth (MS Teams)
Michael McAteer (MS Teams)  


Alapozó törzstárgyak / Compulsory tier 1

BBNAN00100   Bevezetés az angol irod.tudományba és irod.elméletbe

Földváry - Schandl: course description -

BBNAN00200   Bevezetés az angol nyelvtudományba

Piukovics - Szigetvári -

BBNAN10300/00300   Országismeret: Nagy-Britannia

BBNAN10400/00400   Országismeret: Amerikai Egyesült Államok

BBNAN10500/20500   Angol nyelvgyakorlat 1

BBNAN10600/20600   Angol nyelvgyakorlat 2

BBNAN00700   Angol nyelvgyakorlat 3: Nyelvtan

BBNAN00800   Angol nyelvgyakorlat 4: Nyelvtan

BBNAN20700/02300   Angol esszéírás 1

BBNAN20800/02400   Angol esszéírás 2

Balogh: course description - Reuss: Tuesday group - Friday group - Schandl: course description -

BBNAN00900   Angol nyelvi alapvizsga / Basic exam:

Detailed description (Autumn 2020 update)
KIVÁLTHATÓSÁG: Lásd: Szakajánló 4. pont.

Szakmai törzstárgyak / Compulsory tier 2
Irodalmi modul / Literature module

BBNAN01000   Az angol irodalom története a kezdetektől John Miltonig

BBNAN01100   Az angol irod. története a restaurációtól a 19. sz. végéig

BBNAN01200   Az angol irodalom története a modernizmus kezdeteitől

BBNAN01300   Az amerikai irodalom története

BBNAN11000   Áttekintő angol irod. szem. 1: A kezdetektől John Miltonig

Földváry - Schandl: course description -

BBNAN11100   Áttekintő ang. ir. szem. 2: A restaurációtól a 19. sz. végéig

BBNAN11200   Áttekintő angol irod. szem. 3: A modernizmus kezdeteitől

BBNAN11300   Áttekintő amerikai irodalmi szeminárium

nyelvészeti modul / linguistics module

BBNAN11700   Az angol nyelv kiejtése

BBNAN20900/11800   Az angol nyelv szerkezete/Angol nyelvtan

BBNAN21000   Angol fonológia előadás - BBK

BBNAN21100/11500   Bevezetés az angol nyelv történetébe - Cser

BBNAN21200/11600   Bevezetés az angol dialektológiába

Nyelvi modul / language module

BBNAN01900   Angol nyelvgyakorlat 5

BBNAN02000   Angol nyelvgyakorlat 6

BBNAN02100   Angol nyelvgyakorlat 7

BBNAN02200   Angol nyelvgyakorlat 8

BBNAN02700   Angol nyelvgyakorlat 9: vizsgaelőkészítő

BBNAN02800   Angol nyelvi kompetenciavizsga

KIVÁLTHATÓSÁG: Lásd: Szakajánló 4. pont.

Történelmi-országismereti modul / History and culture module

BBNAN02500/12500   Bevezetés Nagy-Britannia történelmébe

BBNAN02600/12600   Bevezetés az Amerikai Egyesült Államok történelmébe

BBNAN13000   Brit társadalom és kultúra (2017 előtt sávos tárgy)

Balogh: Tuesday group - Thursday group -

BBNAN13400   Amerikai társadalom és kultúra (2017 előtt sávos tárgy)

Irodalom és kultúra sáv / elective tier: Literature and culture

(BBNAN13000   Brit társadalom és kultúra -- 2017-től kötelező tárgy)

BBNAN23100   Elective lecture on Anglo-American literature 1: British literature

BBNAN13200   Angol-amerikai szövegolvasó szeminárium 1

Földváry - Schandl: course description -

BBNAN13300   Angol-amerikai szövegolvasó szeminárium 2

(BBNAN13400   Amerikai társadalom és kultúra -- 2017-től kötelező tárgy)

BBNAN035/13500   Angol-amerikai irodalmi szeminárium / Modern Drama and Theatre

BBNAN13600   Elective lecture on Anglo-American literature 2: American literature -- (2017-től megszűnik)

BBNAN13700   Angol nyelvű irodalmak és kultúrák 

BBNAN21300   Az angol líra és dráma évszázadai (2017-től)

BBNAN21400   Az angol próza évszázadai (2017-től)

Nyelvészeti sáv / elective tier: linguistics

(BBNAN04000   Angol fonológia előadás -- 2017-től kötelező tárgy, ld. ott)

BBNAN04100   Angol mondattan előadás

BBNAN04400   Angol fonológia szem.

(BBNAN04500   Angol mondattan szem. -- 2017-től megszűnt)

BBNAN21500   Választható nyelvészeti szeminárium  = BBNAN04600/14600   Választható nyelvészeti szeminárium 1

BBNAN21600   Választható nyelvészeti előadás = BBNAN04200/14200   Választható nyelvészeti előadás 1

BBNAN21700   Haladó nyelvészeti szeminárium = BBNAN04700/14700   Választható nyelvészeti szeminárium 2 

BBNAN21800   Haladó nyelvészeti előadás = BBNAN04300/14300   Választható nyelvészeti előadás 2

Mű- és szakfordítás specializáció / Specialisation: translation (bilingual programme!)

(Az Angol-Amerikai Intézet teljes fordítás/műfordítás képzési programjáról és műhelymunkájáról itt olvashat.)

BBNAN22000/05000   Bevezetés a fordítás elméletébe

BBNAN22100/05100   Műfordítási gyakorlatok angolról magyarra 1

BBNAN22200/05300   Műfordítási gyakorlatok angolról magyarra 2

(BBNAN05200   Műfordítási gyakorlatok magyarról angolra 1 -- 2017-től megszűnt)

(BBNAN05400   Műfordítási gyakorlatok magyarról angolra 2 -- 2017-től megszűnt)

BBNAN22300/05900   Szakfordítás angolról magyarra

BBNAN22400/06000   Szakfordítás magyarról angolra

BBNAN06700   Számítógéppel támogatott fordítás (CAT)

ÍR TANULMÁNYOK ÉS ANGOL NYELVŰ KULTÚRÁK SPECIALIZÁCIÓ / Specialisation: Irish studies and english-language cultures

BBNAN22500   Modern ír történelem = BBNAN09000   Modern Írország 1: történelem, politika, kultúra

BBNAN22600 = BBNAN09100   Modern ír költészet és dráma

(BBNAN09200   Modern Írország 2: történelem, politika, kultúra -- 2017-től megszűnt)

BBNAN22700   Bevezetés az ausztrál kultúrába (2017-től)

BBNAN22800 = BBNAN09300   Modern ír próza és film

BBNAN22900   Bevezetés a kanadai kultúrába (2017-től)

BBNAN23000   Az angol nyelvű kultúrák kölcsönhatásai (2017-től)

(BBNAN09400   Vizuális kultúra -- 2017-től megszűnt)

BBNAN09500   Populáris irodalom és műfajai (2017-től az Amerikai tan. specializációban BBNAN24500)

BBNAN09600   Modern dráma és színház -- (2017-től megszűnt)

(BBNAN09700   Kortárs médiumok: film és digitális kultúra -- 2017-től megszűnt)

AMERIKAI TANULMÁNYOK SPECIALIZÁCIÓ / Specialisation: American studies

BBNAN24000   Az Egyesült Államok társadalmi és politikai kérdései - Balogh: course description

BBNAN24100   Az amerikai irodalom tematikai megközelítése

BBNAN24200   Az amerikai angol nyelv

BBNAN24300   Társadalom és kultúra az amerikai film tükrében - Balogh: course description

BBNAN24400   Az amerikai irodalom műfaji megközelítése

BBNAN24500   Populáris irodalom és műfajai (korábban az Ír specializációban BBNAN09500) 

Szakzáró tárgyak / concluding tier

BBNAN08000   Szakdolgozati szeminárium (2017-ben vagy később iratkozottak számára megszűnt)

BBNAN88100   Anglisztika BA szakdolgozati felkészítés (2017-től): ld. Szakdolgozati tájékoztató 3a. pontja

BBNAN80000   Anglisztika BA szakdolgozat

BBNAN90000   Anglisztika BA záróvizsga


x